Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vil du bli meddommer?

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 19.03.2020 15:45:00
Lov og rett

​En meddommer er en person som deltar i straffesaker i retten, der skyldspørsmål skal avgjøres.

 

Du kan nå melde din interesse for å være meddommer til Sør-Østerdal tingrett eller Eidsivating lagmannsrett for perioden 2021-2024 - et spennende og viktig verv for samfunnet.

Husk at du også kan fremme forslag til kandidater til vervet som meddommere og lagrettemedlemmer.

Meddommere fra Trysil

For perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024 skal det velges:

  • 20 meddommere til Sør-Østerdal tingrett, 10 kvinner og 10 menn
  • 8 lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating lagmannsrett, 4 kvinner og 4 menn

Det kan forventes at hvert medlem skal tjenestegjøre i to saker per år. Antallet meddommere er derfor redusert fra inneværende periode for å forsøke og ivareta denne hyppigheten.

Sammensetning

Utvalgene av meddommere bør ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. For å ivareta den aldersmessige sammensetningen ønsker vi oss kandidater som er under 30 år. Vi ønsker oss også meddommerne er født utenfor landet og som har gode norskkunnskaper.

Ønsker du å bli meddommer?

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Dette er vanlige borgere som skal kunne bidra med et folkelig syn som en motvekt til rettsmyndighetene. Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn.

Hva gjør en meddommer?

Både i tingretten og i lagmannsretten deltar meddommere ved behandling av straffesaker. Meddommerne blir trukket tilfeldig fra utvalget til hver enkelt sak. Det skal i utgangspunktet være like mange av hvert kjønn.

Hvem kan bli meddommer?

Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.

I tillegg må vedkommende:

  • være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start 1. januar 2021,
  • ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,
  • stå innført i folkeregisteret som bosatt i Trysil kommune på valgdagen, og
  • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Noen kan være utelukket fra valg på grunn av stilling eller vandel. Mer informasjon finner du i domstolloven §§ 70-72, se lenke til høyre.

Hvordan søke

Hvis du har lyst til å bli meddommer eller ønsker å foreslå noen kandidater, så ber vi om at du bruker det elektroniske skjemaet til høyre. Fristen har vi satt til 1. april.

Mer informasjon finner du til høyre.

Sist oppdatert: 02.04.2020 00:53:31