Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

10.10.2016: Høringsfrist for kommunal planstrategi

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 09.09.2016 14:23:35
Far og datter på fisketur

​Dette koselige bildet pryder forsiden på forslaget til kommunal planstrategi 2016-2019.

​Formannskapet har lagt forslag til kommunal planstrategi 2016-2019 ut på høring. Høringsfristen er 10. oktober.

​I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Ingen rettsvirkning

Den kommunale planstrategien er ikke en plan, men en arena hvor viktige utviklingstrekk og behov for kommunen som samfunn og organisasjon drøftes og avklares. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere.

Samfunnsutvikling

Planstrategien omfatter en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Arealbruk

Rådmannen mener at det ikke er nødvendig å revidere arealdelen av kommuneplanen de neste tre åra, men at den langsiktige delen bør gjennom en full revisjon. Se planforslag og saksutredning med vedtak til høyre.

Høringssvar

De som har lyst til å mene noe om, eller komme med innspill til den kommunale planstrategien gjør det på det elektroniske skjemaet til høyre, eventuelt til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil innen 10. oktober.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 19.10.2016 12:02:19