Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kjernmoen grustak reguleres

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.01.2017 11:30:00
Kart over reguleringsområde

​Kjernmoen grustak ligger cirka 500 meter nord for riksveg 25 og 100 meter øst for Vesle Osensjøen.

​På vegne av Erik Lynne varsler Arkitektbua  oppstart av reguleringsplanarbeid for Kjernmoen grustak.

​Planområdet er på cirka 47 dekar og ligger cirka 500 meter nord for riksveg 25 og 100 meter øst for Vesle Osensjøen.

I drift

Grustaket har vært i drift siden 1930-tallet, men har ikke tidligere vært regulert. Formålet nå er å legge til rette for uttak av grus til utbyggingsprosjekter og vedlikehold av veger i Vestre Trysil. Det er stipulert et årlig uttak på 10 000 kubikkmeter.

Innspill

De som har kommentarer til oppstarten av planarbeidet, sender disse til Arkitektbua AS, Størksvegen 2, 2420 Trysil, firmapost@arkitektbua.no innen 20. januar. De skal så lage et planforslag som kommunen skal behandle og legge ut til offentlig ettersyn før kommunestyret vedtar reguleringsplanen.

Hele oppstartsvarselet finner du til høyre.

Sist oppdatert: 21.01.2017 00:51:34