Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

20.1.2017: Frist for innspill til skuterløype i Ljøradalføret

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 05.01.2017 14:30:00
Tre på snøskutertur i snaufjellet

​Trysil kommune er i gang med å planlegge snøskuterløype i Ljøradalføret. De som vil komme med innspill, er velkomne til det.

Foto: Runa E. Skyrud

​Det første forslaget til skuterløype i Ljøradalføret foreligger. Vil du mene noe om det, er fristen 20. januar.

​- Det kan være innspill knyttet til løypetrasé og tilførselsløyper, men også synspunkter i forhold til åpningstider på løypa, rasting eller andre ting, sier Runa E. Skyrud, rådgiver i geodata og miljøforvaltning på plan-, bygg- og miljøavdelingen.

Innspill

Send det du måtte ha på hjertet i sakens anledning til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil merket 2015/4699.

Bakgrunn

Kommunestyret vedtok i november i fjor at Ljøradalføret skal få snøskuterløype for fornøyelseskjøring.

- Nå har kommunen startet utredningsarbeidet med å fastsette løypetraséen og utarbeide forskrift i henhold til gjeldende lovverk, sier Skyrud.

På høring i vår

Hvis alt går etter planen, skal forslag til trasé og tilhørende forskrift ut på høring i slutten av mars.

- Det vil være mulig å komme med uttalelser i høringsperioden, men vi åpner altså for innspill allerede nå, sier Skyrud og tar sikte på sluttbehandling i kommunestyret i juni.

Snøskuterklubben

Hun har god dialog med Ljøradalen Snøscooterklubb som gjennom mange år har arbeidet for å få snøskuterløype. Medlemmene er  i gang med den praktiske planleggingen, og jobber nå blant annet med å kartlegge alt som må gjøres på løypetraséen for at den skal kunne åpne vinteren 2017/2018.

Traséforslaget

Den foreløpige løypetraséen det jobbes med går fra Ljørdalen sentrum og nordover på vestsiden av dalføret. Løypa ender på svenskegrensa ved Linnes og er cirka 40 kilometer lang - se kart til høyre.

Løypetraséen

Runa Skyrud beskriver løypetraséen slik:

Løypa starter ved Ljørdalen Bil & Maskin der det blir parkering. Derfra går den et stykke nordover til den er på høyde med Ljørdalen bensinstasjon. Der går det en stikkløype ned til bensinstasjonen. Fra stikkløypa til bensinstasjonen går den i høyspenttraséen opp til Skjærkjølen der fylkesvegen mellom Østby og Ljørdalen krysses.

Nord for Hollåsen vil løypa krysse skiløypa som går mot Holla, derfra går den videre nordvest mot enden av Lassvegen/Øvergårdsetra. Fra Lassvegen følger den en vinterbilveg mot Gnollsetervegen og ytterligere en traktorveg til Granbekkoia som eies av Statskog. Fra Granbekkoia går den vestover og dreier nordover ned mot brua over Drevja ved Smolbekkoia.

Fra Smolbekkoia går den skrått opp mot Drevdalsvegen, krysser denne og deretter nordøstover sør for grensa til Smoldalen naturreservat. Det tar da av en stikkløype ned til krysset/avkjøring ved Bergårønningen der det er planlagt parkering. Fra stikkløypa går den nordover Drevjeneset og overfor Grønlenderkoia i god avstand til fredningsområdet i Smoldalen.

Deretter går den nordover vest for Skåret og oppover Halvorsetervegen og inn mot svenskegrensa nede ved fylkesvegen. I området ved Søndre Skårbekkflået finnes det en gapahuk på et utsiktspunkt som er velegnet til rasteplass.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 23.01.2017 00:53:29