Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

13.10.2016: Høringsfrist for idrettsplanen

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 01.09.2016 06:41:03
Tre barn på sykkelsti i skogen

​Politikerne har bedt administrasjonen beskrive sykkelsatsinga i Trysil bedre i idrettsplanen som nå er ute på høring.

Foto: Hans Martin Nysæter

​Hovedutvalg for oppvekst og kultur har lagt kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 ut til offentlig ettersyn.

Høringsfristen er 13. oktober. Du finner høringsdokumentene til høyre.

Visjon og mål

Planens visjon er: Fysisk aktivitet – naturlig, enkelt og nært. Hovedmålet er at Trysil kommune skal tilrettelegge for fysisk aktivitet, idrett, lek, friluftsliv og naturopplevelser for alle innbyggere og med spesiell vekt på barn og unge. 

Delmål

Delmålene i planen er:

  • Trysil kommune skal ha et bredt utvalg/tilbud av idrett og friluftsaktiviteter.
  • Idrett og friluftsliv skal bidra til bolyst, trivsel og godt omdømme for Trysil kommune.
  • Trysil kommune skal være pådriver og koordinator i dette arbeidet som også vil involvere frivillige organisasjoner og næringsliv. 
  • Tilbudene skal være tilrettelagt for alle brukergrupper.
  • Tilbudene skal også være tilrettelagt for uorganisert fysisk aktivitet.
  • Idrett og friluftsliv skal være en viktig del av integreringsarbeidet av flyktninger og innvandrere.
  • Det skal være lav terskel for å delta i idretts- og friluftsaktiviteter

Politisk behandling

Hovedutvalg for oppvekst og kultur hadde to tillegg til planen da de vedtok å legge den ut til offentlig ettersyn. Politikerne ber administrasjonen beskrive Trysils sykkelsatsning bedre og utrede kostnadene ved å la lag og foreninger som tilbyr aktiviteter til barn og unge, få disponere kommunens lokaliteter gratis.

Høringsuttalelser

Har du lyst til å sende oss din mening om planen, gjør du det ved å sende inn det elektroniske skjemaet til høyre. Alternativt kan du sende uttalelsen din til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil merket 2016/2233.

Sist oppdatert: 19.10.2016 12:02:19