Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

15.1.2020: Høringsfrist for planprogram for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 09.12.2019 13:00:00
Skiskole

Skilek.​

Foto: Ola Matsson, Skistar Trysil

​Planprogrammet for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal revideres. Høringsfristen er 15. januar.

Hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtok 19.11.2019 at planprogrammet for revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet legges ut til offentlig ettersyn.

Må revideres

Gjeldene kommunedelplan for idrett og friluftsliv for Trysil kommune er fra 2016 og er moden for en revidering. Kulturdepartementet har et krav om at alle kommuner skal ha et plandokument på anlegg som skal søke spillemidler.

Involvere berørte

Forslag til planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2032 legges ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 11-13. Målsettingen med planprogrammet er å gi berørte parter mulighet til å komme med innspill før arbeidet med selve planen iverksettes.

Innspill

Innspill eller merknader til planprogramforslaget som du finner til høyre, sender du til oss innen 15. januar - aller helst på skjemaet til høyre, men du kan også sende til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil merket 2019/4351.

Spørsmål

Vi har engasjert Hagen Rådgivingstjeneste til å utføre planarbeidet. Eventuelle spørsmål kan rettes til Terje Hagen, tlf. 970 77 227 eller terjhag2@online.no.

Planprogrammet, den politiske behandlingen og den gamle planen fra 2016 finner du til høyre.

Sist oppdatert: 16.01.2020 00:55:35