Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

12.12.2018: Høringsfrist for budsjett og økonomiplan

Veghøvel

​Flertallet i formannskapet vil bruke 1 million ekstra på vedlikehold av kommunale veger hvert år de neste fire åra.

Foto: Atle Fredheim, Trysil kommune

​Nå har du sjansen til å si hva du mener Trysil kommune skal bruke penger på i 2019-2022.

​Formannskapet gjorde endret rådmannens budsjettforslag på noen punkter.

Flertallet

Det var endringsforslaget fra Høyre og Senterpartiet som fikk flertall i formannskapet, og som følgelig er formannskapets innstilling. Det går ut på:

 • Opprettholde barnehagegarantien (900 000 kroner i 2019, 1,8 millioner de påfølgende tre åra)
 • Betale mer gjeld enn rådmannen foreslo (5 millioner i 2019, 5,5 i 2020, 6 i 2021 og 7 i 2022)
 • 150 000 kroner mer til idrettsfondet, totalt 800 000 kroner hvert år
 • 1 million kroner ekstra til vegvedlikehold hvert år
 • Næringsmedarbeider i hel stilling fra 1. mars (603 000 i 2019 og 724 000 de påfølgende tre åra)
 • Fredagsåpent noen ganger på ungdomsklubben (76 000 hvert år)
 • Økt innsparing i helse og omsorg (2,65 millioner i 2019, 3,65 i 2020, 4,65 i 2021 og 5,65 i 2022)
 • 200 000 kroner hvert år til sommerjobber for ungdom
 • 100 000 kroner hvert år til tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Nedstemt

Ap og SVs endringsforslag ble nedstemt. Det gikk ut på:

 • Ny 100 % stilling i næringsavdelingen fra 1. september (242 000 kroner i 2019, 724 000 de påfølgende tre åra)
 • Videreføre barnehagegarantien uten å ta i bruk Tingstua (400 000 i 2019, 1 million de påfølgende to åra)
 • Fredagsåpent noen ganger på ungdomsklubben (76 000 hvert år)
 • 50 % helsesøsterstilling (269 000 i 2019, 323 000 de påfølgende tre åra)
 • Styrke barnevernet med merkantil stilling (272 000 i 2019, 327 000 de påfølgende tre åra)
 • 320 000 kroner mer inn som følge av budsjettforliket
 • 350 000 kroner mer til idrettsfondet, altså at fondet er på 1 million kroner hvert år i hele økonomiplanperioden
 • Styrking av landbruksfondet med 3 millioner kroner gjennom økt overføring fra kommuneskogen

H alene

Høyre ble alene om sitt forslag til endringer i investeringsbudsjettet. Dette ble altså nedstemt:

 • Ikke kjøpe Kvea (en besparelse på 7 millioner kroner)
 • Ikke bygge storbarnehage på Kvea (en besparelse på drøyt 43 millioner hvert år i 2020 og 2021)
 • Bygge ny sentrumsbarnehage (20 millioner i både 2020 og 2021)
 • Ikke bygge ut Bygderberget i kommunal regi, men klargjøre og selge tomtene (en besparelse på  17,6 millioner i 2019 og 2020)
 • Oppgradere kommunale veger for 2 millioner hvert år i økonomiplanperioden
 • Reasfaltere for 1,3 millioner i 2020, 2021 og 2022 og fortsette i årene etter
 • Kutte startlån fra 8 til 6 millioner og heller finne andre ordninger for å treffe målgruppa de er ute etter; de ordinære førstegangsetablererne
 • Kutte en drøy million på renoveringa av utearealer på ungdomsskolen  

Høring

Alle forslagene er nærmere beskrevet i referatet fra debatten i formannskapet til høyre. Der finner du også andre dokumenter det kan være nyttig å lese før du eventuelt sender inn et høringssvar - noe vi gjerne vil at du gjør. Send det helst på skjemaet til høyre. Du kan også sende det til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Siste frist er 12. desember - dagen før kommunestyremøtet. Men jo tidligere du sender det, jo bedre med tanke på at politikerne skal få satt seg skikkelig inn i alle innspill.

Sist oppdatert: 13.12.2018 00:53:22