Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

18.6.2014: Høringsfrist for utvidet område for Trysil Fjernvarme

Utsnitt av fyrkjele

​Fyrkjele på Trysil Fjernvarme.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

NVE har sendt søknaden om utvidelse av området for Trysil Fjernvarme på høring. Høringsfristen er 18. juni.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver:

Eidsiva Bioenergi AS har på vegne av Trysil Fjernvarme AS søkt om revidert konsesjon for deres fjernvarmeanlegg i Trysil kommune. NVE har sendt søknaden på høring for å klargjøre virkninger av tiltaket for miljø, naturressurser og samfunn, og eventuelle alternative varmeløsninger.

Søknaden gjelder utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegget, og innebærer følgende endringer i forhold til gjeldende konsesjon:

  • I nordøst flyttes konsesjonsgrensen fra Grindbakken og frem til Grindbekken
  • I sørøst flyttes konsesjonsgrensen sørover slik at den omfatter Østmo
  • I vest flyttes konsesjonsgrensen slik at boligområdene i Vestadbakken og langs Vestsidevegen, Trysilfjell Turistsenter og golfbanen inngår i konsesjonsområdet

Utvidelsen av fjernvarmeområdet vil ikke medføre behov for utvidelse av eksisterende varmesentraler i fjernvarmeanlegget.

Eventuelle merknader til konsesjonssøknaden sendes NVE innen 18. juni 2014.

E-post: nve@nve.no
Postadresse: NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO
Telefon: 09575
Internett: www.nve.no

Høringsdokumentene finner du til høyre og på servicetorget i Trysil rådhus. 

Sist oppdatert: 20.03.2015 09:03:25