Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

8.12.2020: høringsfrist for Engemoen masseuttak

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 21.10.2020 13:06:02
Engemoen masseuttak

​Engemoen masseuttak ligger ved fylkesveg 26 Elvdalsvegen cirka seks kilometer sør for Nybergsund.

Bilde fra planbestemmelsene

​De som vil mene noe om planene om en utvidelse av Engemoen masseuttak, må gjøre det innen 8. desember.

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift behandlet saken 9. september og vedtok å legge planen ut til offentlig ettersyn.

Masseuttaket

Masseuttaket ligger på østsida av Trysilelva og langs fylkesveg 26 (Elvdalsvegen) ca. 10 km nord for Plassen og ca. 6 km sør for Nybergsund. Dagens planområde er på 64,1 dekar. Etter utvidelsen blir planområdet på 193,5 dekar. Uttaksområdet vil utgjøre ca. 150,2 dekar. Resten er foreslått regulert til vegetasjonsskjerm, privat veg, frisiktsone og kontor/industri.

75 000 kubikk

Foreløpige prognoser basert på tidligere driftsår stipulerer et årlig uttak på ca. 75 000 m3 med steinrik morene og fjellmasser. Total massereserve anslås til 1,5 millioner m3. Det tilsvarer drift i 20 år.

Mellomlagring

I tillegg til uttak av masser er ønsker Bjørn Baastad AS å mellomlage betong og asfalt og knuse og gjenbruke masser til eget mottak. Det må i tilfelle godkjennes av Fylkesmannen etter forurensningsregelverket. Firmaet ønsker også å ta imot humusmasser for landskapspleie i forbindelse med istandsetting av ferdiguttatte områder.

Høringsuttalelser

De som vil ytre noe om planene, gjør det skriftlig til Trysil kommune senest 8. desember. Bruk helst høringsskjemaet under Mer informasjon, eller send til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Høringer merkes med saksnummer 2020/84. 

Du finner alle høringsdokumentene under Mer informasjon.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 22.10.2020 15:36:03