Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

20.3.2014: Høringsfrist på fylkesveg 564 på Østby

Hulletet grusveg med skog på begge sider

​Fylkesveg 564 mellom Østby og Skjærholvegdelet skal få fast dekke.

Foto fra planbeskrivelsen.

Copyright: Statens vegvesen

​Statens vegvesen har lagt ut detaljreguleringsplan for fylkesveg 564 Østby-Skjærholvegdelet til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 20. mars.

​Planforslaget viser arealbehov for forsterking av eksisterende veg med legging av fast dekke, tilhørende grøfter og avskoging av sideareal. Vedtatt reguleringsplan gir vegvesenet rett til å erverve nødvendig arealer for å gjennomføre tiltaket.
Prosjektet er ført opp med midler i 2015 i fylkeskommunens handlingsprogram 2014-2017.

Kunngjøring

Her er kunngjøringa fra Statens vegvesen:

Statens vegvesen har, i samarbeid med Trysil kommune, utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal legge til rette for utbedring av fylkesveg 564 mellom Østby og Skjærholvegdelet.

Planforslaget fremmes etter avtale med Trysil kommune, jf plan- og bygningsloven § 3-7 og legges onsdag 5. februar ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Vedlagt (til høyre) følger nedfotografert plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. For mer detaljert dokumentasjon vises det til det utlagte planmaterialet. Ta kontakt med undertegnede for eventuell elektronisk oversendelse.

Etter endt offentlig ettersyn vil Statens vegvesen, i samarbeid med Trysil kommune, vurdere innkomne merknader, herunder eventuelle innsigelser fra overordnete fagmyndigheter, og foreslå eventuelle planendringer som følge av disse. Planforslaget med merknadsbehandlingen blir deretter oversendt Trysil kommune til politisk behandling og endelig vedtak.
 
Eventuelle merknader sendes til: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller til firmapost-ost@vegvesen.no innen 20. mars 2014.

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med Kjell Magnar Kynsveen på tlf 62 55 31 64 eller e-post kjell.kynsveen@vegvesen.no.

Sist oppdatert: 20.03.2015 09:03:23