Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

24.3.2017: Høringsfrist for forskrift om langtidsplass

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.02.2017 20:00:00
Pleier holder rundt pasientens hånd

​Dersom opphold i sykehjem etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, skal slikt opphold tildeles umiddelbart, heter det i forslag til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Trysil kommune.

​Hovedutvalg for helse og omsorg har lagt forslag til forskrift om langtidsplass på sykehjem ut til offentlig ettersyn.

​Høringsfrist er 24. mars. Forskriften skal hete forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem – kriterier og ventelister. Den skal tydeliggjøre hvilke kriterier Trysil kommune skal legge til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

Kriterieforslag

I forslag til forskrift heter det blant annet:

Om pasient eller bruker skal få tildelt langtidsopphold i sykehjem, avgjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering der blant annet følgende kriterier inngår:

  • hvilke typer helse- og omsorgstjenester det er behov for, og hvor omfattende og varig behovet for helse- og omsorgstjenester er,
  • om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet eller med korte mellomrom i løpet av døgnet,
  • om pasienten eller brukeren har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er,
    pasientens eller brukerens evne og mulighet for selv å tilkalle hjelp ved behov,
  • pasientens egne ønsker og pasientens trygghetsfølelse,
  • om alternativer til bo- og tjenestetilbud i sykehjem er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig, herunder korttidsopphold i sykehjem, (hverdags)-rehabiliteringstiltak, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, dagtilbud, forebyggende tjenester, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi, frivillig bistand fra nærstående og avlastning,
  • om pasienten eller brukeren uten endring av bosituasjonen risikerer å få ulemper, å komme til skade eller å få sin helsetilstand eller funksjonsevne forverret, eventuelt om flytting kan virke skadeforebyggende og/eller bidra til at vedkommende får mulighet for å forbedre sin helsetilstand eller funksjonsevne, og
  • hensynet til andre personer, herunder om pasienten eller brukeren er til fare for andre.

Høringsuttalelser

Du finner hele forskriftsforslaget og hovedutvalgets behandling av saken til høyre. Alle som vil, kan sende inn høringsuttalelser. Vi vil helst at dere sender dem på det elektroniske skjemaet til høyre, men dere kan også sende til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Merk dem i så fall 2017/358.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 25.03.2017 00:51:35