Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Mulig bygge- og deleforbud i Trysil sentrum

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 08.03.2019 13:41:16
Panoramabilde av Trysil sentrum

​Hvis politikerne vedtar det 10. april, blir det bygge- og deleforbud i Trysil sentrum til områdeplan for Innbygda og kommunedelplan for kulturminner er avklart.

Foto: Anders Gloslie

​Rådmannen har sendt ut forhåndsvarsel om midlertidig bygge- og deleforbud i Trysil sentrum indre sone.

​Det vil si fra Gamlevegen omtrent i sør til litt nord for busstasjonen i nord, fra elva i vest til - med noen unntak - Liavegen i øst- se plankart til høyre.

Kunngjøringa

Forhåndsvarsel om bygge- og deleforbud i Trysil sentrum - indre sone

I forbindelse med arbeidet med områdeplan for Innbygda og kommunedelplan for kulturminner gis  med dette forhåndsvarsel om midlertidig bygge- og deleforbud jf. plan- og bygningslovens § 13-1 første ledd.

§ 13-1. Midlertidig forbud mot tiltak

Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort.

Saken legges fram for i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift i møte 10.4.2019.

Berørte eiendommer samsvarer med gjeldende reguleringsplan for Trysil sentrum - indre sone og vises i arealplankartet til høyre.

Byggeprosjekter som allerede er vedtatt, vil ikke bli berørt av dette forbudet, og iht. plan- og bygningslovens § 13-1 tredje ledd kan kommunen samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd, blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Det vil si at vi må vurdere alle eventuelle nye tiltak i indre sone opp mot den pågående planprosessen.

Merknader

Frist for å sende inn eventuelle merknader var 20. mars 2019.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 27.03.2019 07:42:29