Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

1.11.2014: Søknadsfrist for erstatning for rovviltskader

Smilende kvinne foran to pcer

​Forskrift om erstatning for rovviltskader er endret, så jeg anbefaler søkere å lese den.
Husk også at søknad om erstatning må sendes inn elektronisk, sier jordbrukssjef Marianne Olsen.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

​Fra i år må alle som skal søke om erstatning for rovviltskader, sende elektronisk søknad. Fristen er 1. november.

Den nye Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt trådte i kraft 14. juni i år. Formålet med forskriften er å erstatte dyreeierens tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Forskriften skal også medvirke til å redusere tapene av husdyr på beite.

Dyreslag

De husdyrene som er omfattet av erstatningsordningen er sau, geit, storfe, hest, gjeterhund, vokterhund og jakthund i bruk under lovlig jakt, lovlig trening eller jakthundprøver. For å få erstatning må skadene være påført av enten gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn. 

Krav på erstatning

Det er den som eier dyret som kan ha krav på erstatning. Men ikke alltid, for eksempel ikke hvis han eller hun ikke bor i Norge, eller søknaden sendes inn for sent. Med unntak av hest og hund gis det heller ikke erstatning for drepte eller skadde dyr dersom produksjonsomfanget er lavere enn det som gir rett til produksjonstillegg etter jordbruksavtalen med mindre dyreeier ikke er en værring, sauavlslag eller tilsvarende,

Søknad

Erstatningskrav må sendes inn elektronisk innen 1. november på eget søknadsskjema i Miljødirektoratets søknadssenter - se lenke til høyre. Det er Fylkesmannen som behandler søknadene.

OBS! For hunder er det ingen søknadsfrist - se mer info til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 03.03.2015 11:29:24