Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

15.4.2020: Klagefrist for eiendomsskatt

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 23.03.2020 08:10:00
Kristian Eriksson Østerhaug

Konsulent på eiendomsskattekontoret Kristian Eriksson Østerhaug svarer på henvendelser om eiendomsskatten 2020 mandag-fredag kl. 10-13 i mars. Han driver for øvrig fortsatt og behandler klager fra 2019. De vil bli besvart så fort det lar seg gjøre.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Fristen for å klage på eiendomsskatten 2020 er 15. april.

Klaget du i fjor, kan du ikke klage på det samme i år. Har du ikke fått svar på fjorårets klage, skyldes det at vi ikke har rukket å behandle alle ennå. Du vil få svar så fort det lar seg gjøre. 

Nye takster

Alle eiendommer i Trysil - cirka 10 000 - ble taksert på nytt i 2018. Kommunestyret har vedtatt et bunnfradrag på 250 000 per boenhet og en skattesats på 1,8 promille for boliger og fritidsboliger i 2020. I tillegg kommer et fradrag på utgangstaksten på 30 % som følge av vedtak i Stortinget. Flere detaljer ser du i artikkelen Eiendomsskatten 2020 er klar under Mer informasjon. Eiendomsskattelistene lå ute til offentlig ettersyn til og med 22. mars.

Klage

Mener du at takstgrunnlaget på eiendommen din er feil, kan du klage i henhold til eigedomsskattelova § 19. Bruk klageskjemaet til høyre og send det til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil innen 15. april. Vi anbefaler å sende klagen i posten eller som eDialog dersom den inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Ettergivelse

Dersom du mener at det er særdeles urimelig at du skal betale eiendomsskatten du er ilagt, kan du søke om ettergivelse, utsettelse eller reduksjon i eiendomsskatten i henhold til eigedomsskattelova § 28. Bruk søknadsskjemaet til høyre og send det enten elektronisk som kryptert post til oss, eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Husk å legge ved likningsopplysninger for siste år.

Fritak

Søknaden om fritak for eiendomsskatt bruker du dersom du vil søke pga. forhold på eiendommen, f.eks. at den drives som gardsbruk eller skogbruk, er kirke, eies av stat eller kommune, har historisk verdi - se eigedomsskattelova §§ 5 og 7

Faktura

Regninga for eiendomsskatten sendes ut sammen med regninga for kommunalt vann og avløp to ganger i året; i mars og september. Selv om du klager eller søker om ettergivelse, reduksjon eller utsettelse, må du betaler fakturaen. Beløp du eventuelt har betalt for mye, får du tilbakebetalt.  

Sist oppdatert: 16.04.2020 00:55:12