Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Eiendomsskattelistene ligger ute til 22. mars

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 05.03.2019 14:45:00
Gammelskula og Trysilsenteret

Trysilsenteret skal ifølge eiendomsskattelistene betale drøyt 480 000 kroner i eiendomsskatt for 2019. Gammelskula på nabotomta er fritatt for eiendomsskatt siden den er kommunal eiendom.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Eiendomsskattelistene for Trysil ligger ute til offentlig ettersyn til 22. mars. Klagefristen er 15. april.

Du finner skattelistene til høyre på denne siden samt på servicetorget i rådhuset.

Nye takster

Alle eiendommer i Trysil - cirka 10 000 - ble taksert på nytt i fjor. Kommunestyret har vedtatt et bunnfradrag på 250 000 per boenhet og en skattesats på 1 promille for boliger og fritidsboliger. Flere detaljer ser du i artikkelen Eiendomsskatten 2019 er klar til høyre. Du kan sjekke takstgrunnlaget ditt og se hva eiendomsskatten blir, i skattelistene til høyre.

Klage

Mener du at takstgrunnlaget på eiendommen din er feil, kan du klage i henhold til eiendomsskatteloven § 19. Bruk klageskjemaet til høyre og send det til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil innen 15. april. Vi anbefaler å sende klagen i posten eller som eDialog dersom den inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Fritak

Dersom du mener at det er særdeles urimelig at du skal betale eiendomsskatten du er ilagt, kan du søke om fritak for eller reduksjon i eiendomsskatten i henhold til eiendomsskatteloven § 28. Bruk søknadsskjemaet til høyre og send det enten elektronisk som kryptert post til oss, eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Husk å legge ved likningsopplysninger for siste år.

Faktura

Regninga for eiendomsskatten sendes ut sammen med regninga for kommunalt vann og avløp to ganger i året; i mars og september. Selv om du klager eller søker om fritak, ber vi om at du betaler fakturaen. Beløp du eventuelt har betalt for mye, får du tilbakebetalt.  

Sist oppdatert: 04.04.2019 15:53:29