Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

15.4.2019: Klagefrist for eiendomsskatt

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 25.03.2019 08:25:00
Gammelskula og Trysilsenteret

De som mener de har fått feil eiendomsskatt, må klage senest 15. april.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Skal du klage på takstgrunnlaget eller annet som gjelder eiendomsskatten, er klagefristen 15. april.

Skattelistene lå ute til offentlig ettersyn til 22. mars.

Nye takster

Alle eiendommer i Trysil - cirka 10 000 - ble taksert på nytt i fjor. Kommunestyret har vedtatt et bunnfradrag på 250 000 per boenhet og en skattesats på 1 promille for boliger og fritidsboliger. Flere detaljer ser du i artikkelen Eiendomsskatten 2019 er klar til høyre. 

Klage

Mener du at takstgrunnlaget på eiendommen din er feil, kan du klage i henhold til eiendomsskatteloven § 19. Bruk klageskjemaet til høyre og send det til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil innen 15. april. Vi anbefaler å sende klagen i posten eller som eDialog dersom den inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Fritak

Dersom du mener at det er særdeles urimelig at du skal betale eiendomsskatten du er ilagt, kan du søke om fritak for eller reduksjon i eiendomsskatten i henhold til eiendomsskatteloven § 28. Bruk søknadsskjemaet til høyre og send det enten elektronisk som kryptert post til oss, eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Husk å legge ved likningsopplysninger for siste år.

Faktura

Regninga for eiendomsskatten sendes ut sammen med regninga for kommunalt vann og avløp to ganger i året; i mars og september. Selv om du klager eller søker om fritak, ber vi om at du betaler fakturaen. Beløp du eventuelt har betalt for mye, får du tilbakebetalt.  

Sist oppdatert: 16.04.2019 01:53:04