Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Bredbåndssøknaden var på høring til 3. april 2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 01.03.2017 13:50:00
Kart med områder for planlagte bredbåndssøknader 2017

​De mørke områdene på kartet viser hvor Trysil kommune har tenkt å søke om bredbåndsmidler i 2017. Du kan komme med innspill på disse og andre områder innen 3. april.

​I fjor fikk Trysil 2,3 millioner Nkom-kroner til bredbåndsutbygging. Vi søker på nytt i år. Du kan komme med innspill om aktuelle områder før 3. april.

I fjor fikk Trysil kommune 2 millioner kroner til bredbåndsutbygging i Slettåsområdet og 300 000 kroner til samme formål på Vestby.

Seks områder i 2017

I år har vi tenkt å søke om midler til bredbåndsutbygging i seks områder:

 • Linnes - Ljørdalen - Støa
 • Nordover fra Søre Osen på begge sider av Osensjøen
 • Knetten - Østby - Flermoen
 • Landsjøåsen - Langtjernåsen - Galåsen
 • Buflodgrenda - Flendalen
 • Engerneset nord - Engerdalsgrensa

Alle som vil, kan nå komme med innspill til disse planene før vi sender søknaden til Nkom. Bruk høringsskjemaet til høyre.

Kunngjøringstekst

Marianne Fjelltveit i bredbåndsprosjektet vårt kunngjør høringa slik:

Bredbåndsdekningen i kommunen er ikke tilfredsstillende. Trysil kommune ønsker derfor å søke statlig støtte til å bedre dette gjennom ordningen Nasjonal stønad til breibandsutbygging som forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det er et krav i denne ordningen at informasjon om planlagte geografiske søknadsområder legges ut på høring, slik at alle interesserte parter kan få komme med sine innspill til kommunen.

Følgende geografiske områder er planlagte søknadsområder i 2017:

 • Trysil Øst 
  • Linnes - Ljørdalen - Støa
 • Trysil Vest 
  • Fra Søre Osen og nordover på vest- og østsiden av Osensjøen
 • Trysil Sør 
  • Fra Knetten over Østby til Flermoen
  • Landsjøåsen - Langtjernåsen - Galåsen
 • Trysil Nord 
  • Buflodgrenda til Flendalen
  • Fra Engerneset nord til kommunegrense 

Områdene som kommunen ønsker å søke på, er vist i kartutsnittet i dokumentet til høyre. MERK: Dette er grovskisser, så plassering av boliger innenfor og utenfor områdene må ikke tolkes som absolutte.

Innbyggere, bedrifter, hytteeiere, lag og foreninger og andre interesserte parter inviteres til å gi innspill til disse utbyggingsplanene innen høringsfristen 3. april 2017. Bruk høringsskjemaet til høyre, eller send e-post til postmottak@trysil.kommune.no merkes 2015/1170.

Frist for innsending av søknad fra kommunen til Nkom er 3. mai. Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging finner du på nkom.no.  

Trysil kommune satser på bredbånd

Trysil kommune ønsker å bygge ut bredbåndsinfrastruktur slik at alle kommunens innbyggere er sikret høykapasitetsbredbånd både med hensyn til kapasitet og stabilitet. Godt bredbånd er en like viktig infrastruktur i et samfunn som veg og vann da samfunnet baserer store deler av tjenestetilbudet på at innbyggere har tilgang til internett. Stabil og god internettilgang er svært viktig for bostedsattraktiviten både for dere som allerede bor her, har fritidsbolig i området og for potensielle tilflyttere.

I dag er høyhastighetsbredbånd en selvfølgelighet for de fleste. Dessverre er det ikke slik i Trysil. I 2016 hadde bare inntil 45 % av Trysils innbyggere tilgang til det som er definert som høyhastighetsbredbånd, altså bredbånd med mer enn 30 Mbit/s i nedlastingskapasitet og minimum 5 Mbit/s opp. Til sammenlikning har 98 % av innbyggerne i Oslo tilgang på 100 Mbit/s ned og 10 Mbit/s opp. I Trysil er det bare 8 % som har denne hastigheten tilgjengelig.

Skal Trysil øke antallet innbyggere, øke antall arbeidsplasser og få økonomisk vekst, er et skikkelig løft på bredbåndstilgangen en nødvendighet. Trysil kommunes politikere har derfor bevilget totalt 10 millioner fra 2016 til 2020 til denne oppgaven. Trysil kommunes mål er at flest mulig i kommunen skal få tilgang til internettilkobling via fiber som er absolutt raskest og mest pålitelig.

Sist oppdatert: 19.04.2017 00:54:59