Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

15.5.2015: Høringsfrist for søknad om overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen og økt senking av Osensjøen

Illustrasjon som viser regulert elv

​Illustrasjon som viser eksempel på utforming og materialbruk fort inntak ved Østre Æra.

Copyright: Multiconsult

​Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) har søkt om tillatelse til å overføre vann fra Øvre Flisa og fra Østre Æra til Osensjøen. GLB søker samtidig om tillatelse til økt senking av Osensjøen.

​Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har sendt søknaden på høring og som skal behandle den etter reglene i vassdragsreguleringsloven § 6.

Høring

Høringsuttalelser sendes på det elektroniske høringsskjemaet, på e-post til nve@nve.no eller i brev til NVE-konsesjonsavdelingen, postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 15. mai 2015.

Informasjonsmøte

Det inviteres til åpent møte om overføring av vann fra Øvre Flisa i Elverum og Trysil kommuner og Østre Æra i Åmot kommune til Osensjøen, og økt senkning av Osensjøen. Møtet blir i Søre Osen samfunnshus tirsdag 14. april 2015 kl 18. Tilstede på møtet er GLB, NINA og NVE.

Program

Det er Elverum, Trysil og Åmot kommuner som inviterer til møtet med følgende program:

  • Kort informasjon fra berørte kommuner v/Elverum, Åmot og Trysil
  • Behandlingsprosess av søknaden v/Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE, med forbehold om de kommer)
  • Tiltakshaver legger fram planene v/Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB)
  • Påvirkning på fisken i berørte vassdrag, v/Norsk Institutt for naturforskning (NINA)
  • Kommunenes saksbehandling v/kommunene

Det blir enkel servering.

Kunngjøring, høringsdokumenter og lenke til elektronisk skjema som du kan sende uttalelsen din på, finner du til høyre. Søknadsdokumentene i papirversjon ligger også tilgjengelig for gjennomsyn på servicetorget i Trysil rådhus.

 

Sist oppdatert: 16.05.2015 00:54:21