Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Renovasjon av 1. og 2. etasje på Trysil sykehjem

Trysil sykehjem
​Trysil sykehjem. Foto: Ole Petter Blestad, Trysil kommune
​​Trysil kommune planlegger renovering av 1. og 2. etasje på Trysil sykehjem. Anbudsfristen var 20. august kl 12.

Det er siste del av sykehjemmet som Trysil kommune som byggherre ønsker å renovere, det vil si deler av 1. etasje og hele 2. etasje. Forutsatt politisk godkjenning av tilbud kan renoveringen starte i oktober i år. Byggeperioden anslås til ett år. I den tida skal pasientene i 2.etasje bo på aldershjemmet.

- Trysil kommune har de siste åra gjennomført ombygging og rehabilitering av 3. og 4. etasje på Trysil sykehjem. I løpet av 2013 og 2014 er det planlagt tilsvarende ombygging og rehabilitering av 1. og 2. etasje, opplyser kommunens bygg- og eiendomsleder Ole Petter Blestad. Han informerer:

Bygningen
Trysil sykehjem ble oppført i 1974 med hovedsakelig plasstøpte bærekonstruksjoner og innvendige lettvegger. Unntaket er kjøkken og arbeidsstue i en etasje som er oppført i prefabrikkerte betongelementer. Innervegger er hovedsakelig utført som lyd- og brannskillevegger med stålstendere og gipsplatekledning. Sjakter og trapperom er utført i plasstøpt betong.

2. etasje   
Rehabilitering av 2. etasje med et areal på cirka 1 030 m2, vil i hovedsak gå ut på å bygge om alle pasientrom til 16 enerom med egne bad, samt å tilpasse etasjen med nødvendige personalrom og mulighet for å motta og rehabilitere pasienter fra Sykehuset Innlandet. Ombyggingen medfører at eksisterende bad, i likhet med 3. og 4. etasje, må omplasseres. Rehabiliteringen av 2. etasje vil derfor omfatte nedsliping til lokalt fall ved ny slukplassering og oppsparkling av tidligere fall til sluk. Innvendige vegger ved gamle pasientrom og alle himlinger i etasjen skal rives.

Det skal etableres nye branncellebegrensende og lydisolerende lettvegger for nye pasientrom med tilhørende baderom og spesialtilpasset baderomsinnredning. Skillevegger i biromkjerne skal så langt mulig bestå  men hele etasjen forutsettes rehabilitert med nytt golvbelegg, ny himling og ny veggbehandling med glassfiberstrie og maling i alle rom.

Det medtas utskifting av alle dører i etasjen, utskifting av kjøkkeninnredninger og garderobeskap på pasientrom, samt hjelpearbeider i forbindelse med utskifting av VVS-tekniske anlegg og elektriske anlegg. Etasjen vil være tømt for pasienter i hele byggeperioden. Ombygde arealer skal tilfredsstille Husbankens retningslinjer og gjeldende myndighetskrav til universell utforming. 

1. etasje
I 1. etasje vil rehabiliteringen i hovedsak omfatte utskifting / renovering av eksisterende overflater og utskifting  av dører, samt riving og etablering av noen nye innervegger nord for hovedinngang. Anslagsvis skal det skiftes ut cirka 660 m2 gulvbelegg og 730 m2 himling. Renovering av vegger med glassfiberstrie og maling vil utgjøre i overkant av 1000 m2. I tillegg skal utføres bygningsmessige hjelpearbeider ved utskifting av tekniske anlegg for VVS og EL, samt elektronisk adgangskontroll.

Inventar
Trysil kommune vil i hovedsak selv besørge fjerning av alt løst inventar og innredninger. Utover dette vil all riving av fast innredning, himlinger, innvendige vegger og fjerning av belegg og rensk av betonggulv med videre bli å utføre av bygningsentreprenøren (jamfør beskrivelsens riveposter).

Ventilasjon
Utvendig skal det etableres nytt ventilasjonsanlegg på tak med føringsveger på sørfasade. I tillegg skal pergola over hovedinngang utvides, og det skal etableres et mindre areal med belegningsstein ved utgangen fra fysioterapiavdelingen i 1. etasje.

Sist oppdatert: 20.03.2015 09:03:20