Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

14.12.2015: Høringsfrist på økonomiplanen

Utsnitt av økonomiplanens forside

​Utsnitt av forsiden på høringsdokumentet.

 

 

Formannskapet har lagt forslag til handlingsdel av kommuneplanen og økonomiplan 2016-2019 ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 14. desember.

Alle er velkomne til å komme med høringsuttalelser. Høringsdokumentene finner du til høyre. Vi setter pris på om du benytter det elektroniske høringsskjemaet. Hvis du velger å sende e-post eller brevpost, vær vennlig og merk sendingen med 2015/4149.

Investeringer

Formannskapet har ikke behandlet budsjettet for 2016 ennå. Det gjør de 1. desember. Vi konsenterer oss derfor om å informere om investeringene som formannskapet foreslår i 2017, 2018 og 2019. De er på 100 millioner kroner til sammen - se enkeltbeløp og beskrivelse fra side 90 i høringsdokumentet. Vi gjør oppmerksom på at høringsdokumentet inneholder mye mer enn investeringer.

2017

Planlagte investeringer i 2017:

 • Brannvarsling i Ljørdalen kirke
 • Vann og avløp i Vikavegen
 • Vann og avløp i Storvegen sør, Gamlevegen og Liavegen mellom Korsbergsvegen
 • Vann og avløp i Hagebekkvegen og Krokvegen
 • Ny mannskapsbil til vann- og avløpsavdelingen
 • Utskifting av kommunale biler
 • Ferdigstillelse av renoveringa av sentrumsskolene
 • Traktor og kantklippeaggregat

På inntektssida står salg av Tingstua og Prestgarden.

2018

Planlagte investeringer i 2018:

 • HC-toalett i Trysil kirke
 • Brannvarsling og -slukking i Tørberget kirke
 • Vannledning i Jordet
 • Slambehandlingsanlegg på Kabbediket
 • Ferdigstillelse av vann og avløp i Storvegen med mer
 • Vann og avløp i Hagebekkvegen og Krokvegen
 • Vann og avløp i Grindbakken og Haugavegen
 • Renseanlegg i Tørberget
 • Utskifting av kommunale biler
 • Mannskapsbil til vegavdelingen
 • Lyssignalanlegg ved fylkesvegene 563 (Vestbyvegen) og 26

2019

Planlagte investeringer i 2019:

 • Bårehus med HC-toalett i Søre Osen
 • Ferdigstillelse av vann og avløp i Hagebekkvegen og Krokvegen
 • Ferdigstillelse av vann og avløp i Grindbakken og Haugavegen
 • Utskifting av kommunale biler
 • Ny mannskapsbil til vegavdelingen

Ikke plass til

I formannskapets forslag til økonomiplan er det ikke funnet plass til disse investeringene for til sammen 54,7 millioner kroner i planperioden 2016-2019:

 • Brannvarsling i Søre Osen kirke
 • Vann og avløp og veganlegg i Løkjavegen
 • Vann og avløp i Søre Osen
 • Vann og avløp i Tørberget
 • Vannforsyning i Nybergsund
 • Høyere vanntrykk i Jordet
 • Ny pumpestasjon i Jordet
 • Sonevannmålere
 • Fortau fra Flendalsvegen til Bergevegen
 • Veglys langs fylkesveg 564 på Østby
 • Asfalt på Tørberget og i Korsbergsvegen
 • Fullføring av lyssignalanlegg ved fylkesvegene 563 og 26
 • Gangveg langs Bygdervegen fra Trysilelva camping til Øråneset
 • Fortau langs Liavegen og Skredderbakken og parkeringsplasser ved legesenteret
 • Ny bru over Vestre Grøna
 • Rekkverk og asfalt langs kommunal gangveg langs Bygdervegen
 • Asfalt i Stenmovegen og ved Jordet renseanlegg

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 15.12.2015 00:52:45