Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil har fått aspirantkorps

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 20.10.2016 14:10:35
11 av de 12 medlemmene i aspirantkorpset med dirigent og medmusikant

​Vi har alltid hatt tro på at korpsbevegelsen i Trysil skal overleve selv om medlemstallet synker i perioder. Nå tror vi enda mer, for nå har vi fått et eget aspirantkorps.

Foto: Jaime Carrizo, Trysil kommune

​Nå håper vi på vei i vellinga i rekrutteringa til skolekorpsene, for nå har vi fått et eget aspirantkorps i Trysil.

12 elever som begynte å spille korpsinstrumenter på kulturskolen i høst, er med i aspirantkorpset som er et samarbeid mellom kulturskolen, Trysil skolekorps og Jordet skolekorps.

Julefest og fløytespill

De 12 aspirantene spilte i Korps i skolen i fjor, og det ga tydeligvis - og heldigvis - mersmak. En gang i uka får de nå dyrke den nye hobbyen sin med likesinnede. Det er både stas og moro. Og det begynner alt å låte bra. På saksofon, klarinett, fløyte, kornett og trommer har de allerede etter en samspilløving fått til Julefest og fløytespill.

Dyktige

Det tolker vi dithen at dette er noen ivrige, musikalske og kjempeflinke unger. Og så vet vi at de har vært heldige med dirigenten sin; John Ludvig Skarpmo har loset nybegynnere fram til spilleglede og full instrumentbeherskelse i flere korps og på kulturskolen i mange år. Og han må dele noe av æren med Jaime Carrizo som hadde aspirantene på Korps i skolen i fjor.

Rekruttering 

- Vi håper at et felles aspirantkorps kan styrke korpsrekrutteringen. I fellesskap får vi til et aspiranttilbud som vil gi de yngste musikantene et godt utgangspunkt til å spille med sine hovedkorps neste år, sier kultursjef Anne Norderhaug Sætre. 

Trappemodell

 
Modellen de jobber etter med korpsrekruttering er en trapp med progresjon i alder, ferdighet og nivå: 

  1. Korps i skolen for alle tredjeklassinger
  2. Aspirantkorpset + spilletime på kulturskolen
  3. Hovedkorpset + spilletime på kulturskolen 

Aspirantkorpset

Hensikten med aspirantkorpset er ifølge kultursjefen å gi de yngste musikantene et forberedelses- og opplæringsår på et nivå som de mestrer, slik at de er rustet til å spille sammen med skolekorpset neste høst.

Mange fordeler

Kultursjefen er begeistret og ramser opp fordeler med å være med i et aspirantkorps:

  • De får spille sammen med unger på samme alder og nivå.
  • Musikken er tilpasset nybegynnere.
  • Det blir naturlig progresjon i opplæringen.
  • De får en oppfølging av Korps i skolen som et forberedelsesår så de blir klare for hovedkorpset.

Korpsene vinner

Aspirantkorpset handler utelukkende om musikk og øving så de kommer opp på hovedkorpsets nivå.

- De respektive korpsene vil stå for det sosiale tilbudet og inkludering i korpsmiljøet, turer, hyggekvelder og slikt. Til gjengjeld vil de få flere musikanter, og korpset blir styrket, sier Anne Norderhaug Sætre. 

Sist oppdatert: 20.10.2016 14:43:30