Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ordfører-ros til Kanalen

Seks kvinner i gammeldagse klær vasker klær ved elvebredden

​Vaskedamene ved Støa kanal. Bildet er fra en tidligere oppsetning.

Foto: Ola Matsson

 

Ordfører Ole Martin Norderhaug var også i år blant publikum på Kanalen - et spell om Støa kanal. Han roser grendefolket i øst for den enorme dugnadsinnsatsen og det flotte resultatet.

​Slik skriver han: 

Spellet om Støa kanal 

Historie kan formidles på mange måter. Vi kan lese oss til at svensk kapital for alvor sitt inntog i Trysil i 1830 ved at store skogarealer ble kjøpt opp av svenske interessenter. Fra midten av 1800-tallet ble det oppgang i tømmerprisene. Det førte til at de svenske eierne for alvor vurderte mulighetene for å ta ut tømmer fra de store skogene i Ljørdalen. Det måtte fløtes motstrøms fra Ljøra til Trysilelva. Nesten 100.000 kroner ble brukt på å bygge anlegget ved Støa kanal. Anlegget sto ferdig i 1859 og vakte stor oppsikt. I årevis ble store mengder tømmer med enorme dimensjoner fraktet til Sverige.
 
Skal vi forstå hvordan livet artet seg for de som levde på denne tida, og deltok i byggingen og drifta av anlegget, må vi søke andre kilder enn statistikk og tørre tall. Teater og drama bringer oss nærmere opplevelsene av hverdagen, med slit og strev, sorg og glede, omreisende gjøglere og krav om innsats og økonomisk utbytte. 
 
På nytt har Kanalen, et spell om Støa kanal, fått fram både latter og tårer og mest av alt ettertanke. Det er et stort og viktig stykke kulturhistorie som på denne måten blir fortalt av grendefolket i øst. De fortjener stor ros for sin enorme dugnadsinnsats, ikke bare for selve spellet, men for utvikling og drift av anlegget, organisering og gjennomføring av fire forestillinger over tre dager. Mange bruker store deler av ferien sin til dette, og nye generasjoner fyller de ulike rollene på en utmerket måte. 
 
Kanalen er ett av de viktigste kulturarrangementene i Trysil og har fått kommunens kulturpris. Det er vel fortjent. Takk for at vi får ta del i opplevelsen og innlevelsen! 
 
Ole Martin Norderhaug
ordfører
Sist oppdatert: 19.03.2015 15:36:11