Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

1.10.2020: Søknadsfrist for spillemidler

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 20.08.2020 11:05:00
Fregn skytterlags bane

​Fregn skytterlag fikk 117 000 kroner av spillemidlene 2020 til rehablitering av standplass og skyteskiver.

Foto: Britt Støa

Søknadsfristen for spillemidler til ordinære anlegg for drift og fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg er 1. oktober.

​Alle søknadene må sendes inn elektronisk på www.anleggsregisteret.no. Der finner du både grundig veiledning og søknadsskjema.

Tre typer

Elektronisk innsending og søknadsfrist gjelder alle søknader, både nye som ikke har vært fremmet før, fornyete som har vært fremmet før, men ikke fått tilskudd, og gjentatte, altså når tidligere søknad har fått tilskudd, og søknaden skal fremmes på nytt.
 

Nye søknader

De som søker til nye anlegg, må kontakte kommunen for å få anleggsnummer før de søker. Nye søknader må være fullstendige og fullfinansiert for å bli prioritert. Et vilkår for å få tilskudd er at anleggene utformes slik at de er funksjonelle for de idretter eller den aktivitet de er ment for.
 

Tidligere søknader

Tidligere godkjente søknader trenger bare fornyes eller gjentas. Det gjør du på lenken "Andre søknader til gjentakelse/fornying". Du trenger da referansenummeret fra søknaden som ble sendt inn i fjor.

Behandling

Hovedutvalg for oppvekst og kultur prioriterer søknadene og sender dem videre til Innlandet fylkeskommune for behandling. Kontakt kommunens kultur- og idrettskonsulent for tips og veiledning - se kontaktinformasjon under Kontakt oss.

To fikk i 2020

Tre av søknadene fra 2020 ble innvilget:

  • Fregn skytterlag fikk 117 000 kroner til rehabilitering av standsplass og skyteskiver.
  • IL Trysilgutten fikk 300 000 kroner til ballbane og 300 000 kroner til tennisbane og balløkkebane ved Trysil idrettsplass.

 Mer informasjon

 Tjenestebeskrivelser

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 02.10.2020 00:53:51