Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

1.10.2019: Søknadsfrist for spillemidler

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 17.06.2019 15:45:00
Nybergsund stadion

​Nybergsund IL Trysil fikk 1 million kroner til nytt kunstgras fra spillemidlene 2019.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Søknadsfristen for spillemidler til ordinære anlegg for drift og fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg er i år 1. oktober.

​Alle søknadene må sendes inn elektronisk på www.anleggsregisteret.no. Der finner du både grundig veiledning og søknadsskjema. Merk at det er innført flere endringer fra og med denne søknadsrunden. Dem kan du lese i dokumentet til høyre.

Tre typer

Elektronisk innsending og søknadsfrist gjelder alle søknader, både nye som ikke har vært fremmet før, fornyete som har vært fremmet før, men ikke fått tilskudd, og gjentatte, altså når tidligere søknad har fått tilskudd, og søknaden skal fremmes på nytt.
 

Nye søknader

De som søker til nye anlegg, må kontakte kommunen for å få anleggsnummer før de søker. Nye søknader må være fullstendige og fullfinansiert for å bli prioritert. Merk at kravet om idrettsfunksjonell godkjenning er avviklet for anlegg som påbegynnes etter 15. juni 2019. Men det er fortsatt et vilkår for tilskudd og godkjenning av søknader at anleggene utformes slik at de er funksjonelle for de idretter eller den aktivitet som de er ment for.
 

Tidligere søknader

Tidligere godkjente søknader trenger bare fornyes eller gjentas. Det gjør du på lenken "Andre søknader til gjentakelse/fornying". Du trenger da referansenummeret fra søknaden som ble sendt inn i fjor.

Behandling

Hovedutvalg for oppvekst og kultur prioriterer søknadene og sender dem videre til Hedmark fylkeskommune for behandling. Kontakt kommunens kultur- og idrettskonsulent for tips og veiledning - se kontaktinformasjon til høyre.

Fire fikk i 2019

Fire av søknadene fra 2019 ble innvilget:

  • Nybergsund IL Trysil fikk 1 million kroner til nytt kunstgras på fotballbanen i Nybergsund.
  • IL Trysilgutten fikk 92 000 kroner til sandvolleyballbane ved Trysil idrettsplass.
  • IL Trysilgutten fikk 77 000 kroner til oppvarmingssti med frisbeegolfkurver ved Trysil idrettsplass.
  • IL Trysilgutten fikk 102 000 kroner til styrkepark ved Trysil idrettsplass.

 Tjenestebeskrivelser

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 02.10.2019 00:54:05