Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Søknadsfrister for kommunale kulturmidler

Unger på scenen på Spell sommerleir

​Spell sommerleir er blant kulturtiltakene for barn og unge som har fått tilskudd fra Trysil kommunes kulturmidler de siste åra.

Foto: Connie Bjørseth

Trysil kommune har fem typer kulturtilskudd. Her finner du søknadsfristene.

​Trysil kommune deler ut drøyt 500 000 kroner i kulturmidler hvert år fordelt på fire tilskuddsordninger. Hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtok nye retningslinjer for kommunale kulturmidler gjeldende fra 2016. Blant annet er det nå søknadsfrist på alle typer tilskudd.​

Åpne kulturmidler

Av åpne kulturmidler går 45 000 til barn og unge og 50 000 til prosjekter og arrangementer. Her er det nå fire søknadsfrister i året; 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november. Søknadsfrister vil gi bedre forutsigbarhet, potten blir fordelt jevnt utover året, og det vil være igjen midler også til de som søker sent på året, er kultursjefens argumentasjon for å innføre søknadsfrister.

Voksenopplæringsmidler

Trysil kommune har 20 000 kroner i VO-midler. Halvparten deles ut etter søknadsfristen 1. april som gjelder for aktiviteter andre halvår året før, og halvparten etter søknadsfristen 1. november som gjelder for aktiviteter første halvår samme år.

Idrettsfondet

I år har politikerne bevilget 200 000 kroner til idrettsfondet. Søknadsfristen er 1. september. 
Idrettslag, skytterlag og andre ideelle organisasjoner som driver fysiske aktiviteter, kan søke om tilskudd til større utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter av idrettsanlegg og investeringer i utstyr.

Driftsmidler

I 2016 går 224 000 kroner til drift av lag og foreninger med kulturformål. 150 000 går til idrett, 50 000 til musikk og dans og 24 000 til andre lag og foreninger. Søknadsfristen her er som før 1. april. Idrettsmidlene fordeles etter innstilling fra Trysil idrettsråd. For de to andre gruppene vil tilskuddet heretter fordeles med en tredel som grunnstøtte, en tredel etter antall medlemmer og en tredel etter antall medlemmer under 19 år.

Søknader

Kulturavdelingen ber om at kommunens elektroniske søknadsskjema brukes av alle som søker om kulturmidler. Hva søknadene skal inneholde, står i retningslinjene. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. 

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.01.2017 00:55:40