Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil kommunes kulturminnemidler

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 10.07.2018 13:52:36
Engeroskoia 2015. Foto: Åge Broløkken, Anno museum

​Engerneset Vel jobber for å bevare og formidle fløterminner i og ved Engeroskoia som de har flyttet til Engerneset samfunnshus. De har fått 15 000 kommunale kulturminnemidler til sluttføringa av prosjektet. Bildet er fra starten i 2015.

Foto: Åge Broløkken, Anno museum

​Kommunestyret har satt av 100 000 kroner til kulturminnemidler hvert år i perioden 2018-2021 .

​Lag, foreninger, privatpersoner og andre kan søke om tilskudd til å ta vare på kulturminner i Trysil. Søknadene behandles fortløpende. Det er ingen søknadsfrist.

Retningslinjer

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har enstemmig vedtatt:

Retningslinjer for kulturminnemidler i Trysil kommune:

  • Midlene skal bidra til at viktige kulturminner i Trysil blir bevart.
  • Midlene tildeles etter søknad til Trysil kommune v/kulturavdelingen og tildelinger behandles og avgjøres administrativt.
  • Kulturminneplanen for Trysil kommune skal være et styringsdokument for tildelinger når det gjelder de materielle kulturminnene. (Planen forventes vedtatt i 2018.)
  • Ingen søknadsfrist, men tildeles løpende.
  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur får kontinuerlige referatsaker om tildelingene.

Tilskudd 2018

Disse har fått tilskudd så langt i 2018:

  • Kanalen - et spell om Støa kanal 60 000 kroner
  • Engerneset Vels bevaring av fløterminner 15 000 kroner
  • Agnete Kjellins bok Glemte kulturminner - jordkjellerne i Bustad 3 000 kroner

Søknad

Du finner søknadsskjema til høyre. Ellers kan du sende søknaden til postmottak@trysil.kommune.no, Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 10.07.2018 14:39:46