Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kulturmidler til drift

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 30.03.2020 14:57:05
Fire gutter på friidrettsbanen

​Idrettslag, sang- og musikklag og andre lag og foreninger som har kultur som ett av sine hovedformål, kan søke Trysil kommune om tillskudd til drifta.

​Vi har 160 000  kulturkroner til drift av lag og foreninger i år. Søknadsfristen var 1. mai.

​Potten skal ifølge retningslinjene fordeles med 110 000 kroner til idrettslag, 30 000 kroner til sang- og musikklag og -foreninger og 20 000 kroner til andre lag og foreninger som har kultur som ett av sine hovedformål.

Idrett

Følgende gjelder:

  • Lag og foreninger må være medlem i Norges idrettsforbund for å kunne søke. 
  • Hvert hovedlag må samordne søknadene fra sine undergrupper/lag og sende det inn samlet i én felles søknad. 
  • Tilskuddet skal benyttes til drift og aktiviteter knyttet til idrettslagenes virksomhet, først og fremst knyttet opp mot aldergruppene 0-12 år og 13-19 år. Driftsutgifter er lokalleie, strømutgifter, transportkostnader og liknende.

Andre

For sang, musikk og andre gjelder:

  • Tilskuddet gis til lag og foreninger, ikke privatpersoner, som har kultur som formål eller som en viktig del av sine aktiviteter. Det er det utvidete kulturbegrepet som legges til grunn. 
  • Politiske og religiøse grupperinger faller utenom ordningen. 
  • Hvert hovedlag må samordne søknadene fra sine undergrupper/lag og sende det inn samlet i én felles søknad.

Søknaden

Bruk helst vårt elektroniske søknadsskjema og send det inn senest 1. mai. Du finner det under Mer informasjon sammen med retningslinjene for Trysil kommunes kulturmidler.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 04.05.2020 10:24:32