Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kommunale kulturmidler

Trysil kommune har flere tilskuddsordninger for allment kulturarbeid. Trysil husflidslag

Tilskudd til ordinær drift av lag og foreninger har søknadsfrist 1. mai. For andre tiltak er det to søknadsfrister i året; 15. februar og 15. september.

Aktuelle søkere

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid kan gis til enkeltpersoner, institusjoner, grupper og organisasjoner i Trysil som har kulturtiltak som formål, eller som en viktig del av sine aktiviteter. Vi gir ikke kulturtilskudd til kommersielle tiltak. Når søknadene vurderes, vil vi legge vekt på tiltak som stimulerer til aktivitet for barn og ungdom.

Tilskuddstyper

Dere kan søke om tilskudd til:

  • prosjekter og arrangementer. Kategorien omfatter arrangementer, prosjekter, utgivelser, studie- og reisestipend samt utviklings- og forsøksvirksomhet med kulturformål.
  • barn og unge. Kategorien omfatter aktivitetsskapende tiltak for, av eller med barn og unge under 26 år samt stipend for videreutvikling (utover vanlig skole) for unge under 26 år.

Kulturmidler til drift av lag og foreninger

Det kan søkes om driftsstøtte til lag og foreninger innen idrett, musikk og dans og andre som har kulturtiltak som ett av sine hovedformål.

Søknad

Retningslinjer for tildeling og elektronisk søknadsskjema finner du til høyre. ​

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 17.02.2020 13:33:27