Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kulturskolen

Utsnitt fra brosjyreforsideTrysil kulturskole er en spennende og mangfoldig kulturskole for barn og unge.
 
Her får elever opplæring på musikk, dans og kunst.

Søk plass

Velkommen til å søke plass på kulturskolen! Søknadsfrist til hovedopptaket skoleåret 2020/2021 er 25. mai. Vi tar imot søknader i løpet av skoleåret også og tilbyr plass hvis det er kapasitet. Bruk søknadsskjemaet til høyre.

Beholde plass eller si opp

Kulturskolen har sendt ut e-post til dagens elever. Du må takke ja hvis du fortsatt vil beholde plassen din, alternativt må du si opp plassen din. Fristen for dette var også 24. mai.

Undervisningen

Undervisningen foregår ukentlig enten i grupper eller individuelt, hovedsakelig utenom ordinær skoletid.

På kulturskolen jobber det ni lærere i store og små stillinger – alle glødende interessert i å lære bort og undervise på sitt fagfelt.

I løpet av året får elevene også anledning til å vise fram det de har lært på konserter og forestillinger.

Tilbudet

Trysil kulturskole har et godt kunst- og kulturfaglig tilbud til rundt 235 elevplasser. På Trysil kulturskole skal elevene få utvikle musikalske og kunstneriske evner. Det å kunne spille et instrument, lage billedkunst eller stå på en scene er en god plattform for resten av livet!
Fagretningene som elever kan søke på fra og med 3. klasse er:
  • Musikk: piano/keyboard, fele, gitar/el-gitar, bass, treblåseinstrumenter, messinginstrumenter, sang, slagverk og digital musikk/komponering/studio.
  • Dans
  • Bilde/visuell kunst

Fra skoleåret 2019/2020 får elevene tilbud om å delta på ensembleverksteder uten ekstra kostnad. Vi har disse verkstedene:

  • Band
  • Kulturskolens aspirantkorps
  • Digital musikk/komponering/studio
  • Keramikk
  • Danse-/talentgruppe
  • Musikalgruppe

1'ern

Dette er et forberedelsesår for førsteklassinger. Tilbudet i år blir dramuda som står for drama, musikk og dans. Her får elevene fysisk og lekebasert undervisning der kroppen blir brukt som instrument i utforsking av drama, rytme, sang og dans. 1'ern blir annenhver uke i en periode på høsten (fem ganger) og en på våren (fem ganger).

2'ern

Kulturskolen har også gruppeundervisning for andreklassinger der de på introduksjonskurs får prøve litt fra alle fagretningene. 

Les mer om kulturskoletilbudet, priser og vilkår i brosjyren til høyre.

Lovfestet

Trysil kulturskole ble startet som musikkskole i 1989. Trysil kommune følger den nasjonale rammeplanen for kulturskoler, og Trysil kulturskole er i en prosess med å gjennomføre den i løpet 2017/2018. Rammeplanen finner du til høyre. Siden 1997 har kulturskolene vært hjemlet i Opplæringsloven § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbud:
«Alle kommunar skal, aleine eller i samarbeid med andre kommunar, ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.»

Trysil kommune vil ha barn og unge som tør, vil og kan! Velkommen til å bli elev på kulturskolen!

 Ansatte

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 27.04.2020 13:17:57