Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kulturskolen

Utsnitt fra brosjyreforsideTrysil kulturskole er en spennende og mangfoldig kulturskole for barn og unge.
 
Her får elever opplæring på musikk, dans og kunst.

Søk plass

Velkommen til å søke plass på kulturskolen! Søknadsfrist til hovedopptaket skoleåret 2019/2020 er 24. mai. Vi ber foresatte søke innen fristen på skjemaet til høyre. Kulturskolen tar også imot søknader i løpet av skoleåret og tilbyr plass hvis det er kapasitet.

Beholde plass eller si opp

Før påske kommer kulturskolen til å sende ut e-post til dagens elever. Her må du takke ja hvis du fortsatt vil beholde plassen din, alternativt si opp plassen din. Fristen for dette er også 24. mai.

Undervisningen

Undervisningen foregår ukentlig enten i grupper eller individuelt, hovedsakelig utenom ordinær skoletid.

På kulturskolen jobber det 11 lærere i store og små stillinger – alle glødende interessert i å lære bort og undervise på sitt fagfelt.

I løpet av året får elevene også anledning til å vise fram det de har lært på konserter og forestillinger.

Tilbudet

Trysil kulturskole har et godt kunst- og kulturfaglig tilbud til rundt 260 elevplasser. På Trysil kulturskole skal elevene få utvikle musikalske og kunstneriske evner. Det å kunne spille et instrument, lage billedkunst eller stå på en scene er en god plattform for resten av livet!
Fagretningene som elever kan søke på fra 3. klasse er:
  • Musikk: piano/keyboard, fele, gitar/el-gitar, bass, treblåseinstrumenter, messinginstrumenter, sang, slagverk og digital musikk/komponering/studio.
  • Dans
  • Bilde/visuell kunst

Fra skoleåret 2019/2020 får elevene tilbud om å delta på ensembleverksteder uten ekstra kostnad. Vi har disse verkstedene:

  • Band
  • Kulturskolens aspirantkorps
  • Digital musikk/komponering/studio
  • Keramikk
  • Danse-/talentgruppe
  • Musikalgruppe

1'ern og 2'ern

Kulturskolen har også gruppeundervisning for 1. og 2. klassinger der de på introduksjonskurs får prøve litt fra alle fagretningene. Kursene heter 1'ern og 2'ern. Det er kun 2'ern man kan søke på ved hovedopptaket. 1. klassinger kan delta på 1'ern både høst og vår. De vil få informasjon om dette på skolen.

Les mer om kulturskoletilbudet, priser og vilkår i brosjyren til høyre.

Lovfestet

Trysil kulturskole ble startet som musikkskole i 1989. Trysil kommune følger den nasjonale rammeplanen for kulturskoler, og Trysil kulturskole er i en prosess med å gjennomføre den i løpet 2017/2018. Rammeplanen finner du til høyre. Siden 1997 har kulturskolene vært hjemlet i Opplæringsloven § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbud:
«Alle kommunar skal, aleine eller i samarbeid med andre kommunar, ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.»

Trysil kommune vil ha barn og unge som tør, vil og kan! Velkommen til å bli elev på kulturskolen!

 Ansatte

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 03.04.2019 12:10:49