Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ovf vil leie prestegarden

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 11.10.2018 12:15:21
Trysil prestegard

​Når prestegarden blir restaurert, kan den igjen bli prestebolig. Opplysningsvesenets fond er villig til å leie den på visse betingelser.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Opplysningsvesenets fond (Ovf) er interessert i leie Trysil prestegard som prestebolig.

​Det skriver prestegårdsinspektør Kjetil Aarstrand i et brev til kommunens eiendomssjef Ståle Elgshøen.

Forutsetninger

Ovf har tre vilkår:

  • At leien ikke overstiger 10 000 kroner i måneden
  • At leieavtalen i utgangspunktet er på 20 år, men at Ovf har rett til å si opp leieavtalen med
    tre måneders varsel innenfor 20‐års perioden dersom presten flytter ut og Ovfs plikt til å stille
    tjenestebolig til rådighet bortfaller
  • At leieforholdet først starter når det er behov for prestebolig i Trysil

- Dersom disse forutsetningene er akseptable for Trysil kommune, imøteser vi utkast til leiekontrakt, skriver Aarstrand.

Helst prestebolig

Trysil kommunestyre har vedtatt at de helst ser at prestegarden blir brukt som prestebolig. I vedtaket fra 7.11.2017 heter det:

I Trysil har det vært prestegård siden før reformasjonen, og dagens prestegardsbygning er trolig Trysils eldste toetasjes hus. Byggingen startet da Trysil fikk sin første egne sokneprest, Axel Christian Smith i 1780, for snart 240 år siden.

Prestegarden har stor bygningsmessig og kulturhistorisk verdi. Kirke og prestegard utgjør et helhetlig kirkemiljø, og i god stand vil prestegarden framstå som et betydelig positivt element i Trysil sentrum.
Trysil prestegard vil, i restaurert og godt vedlikeholdt stand, bidra sterkt til attraktivitet for Trysil som arbeids- og bosted for prester. Regulering av areal og bygning på Trysil prestegard er del av sentrumsplanen. Trysil Prestegard ønskes omregulert til boligformål og skal primært leies ut til prestebolig.

Sist oppdatert: 11.10.2018 12:27:35