Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Folkesti for alle på Østby

En gjeng på tur på folkestien

​Folkestien på Østby ble innviet 7. november 2015. Her er alle velkomne - sommer som vinter.

Foto: Frank Bjørseth

En tur på folkestien på Østby gjør godt for de fleste uansett alder, førlighet og fasong.

​Den ble offisielt åpnet lørdag 7. november. Olav Teppen har sendt oss denne oppsummeringa:

Rundt 90 personer møtte opp til åpningen. Ordfører Erik Sletten klippet snora, for øvrig hans første snorklipp som ordfører. Etter at han hadde gått hele traseen, roste han prosjektet. Alle frammøtte fikk kaffe, kaker, pølser og brus.

Samarbeid

Østby idrettslag og Nasjonalforeningen Østby helselag har samarbeidet for å lage et lavterskeltilbud for friluftsliv til alle aldersklasser og fysisk habilitet og skape en sosial arena for alle, med og på tvers av familier og andre sammenhenger.

Tilpasset

Formålet var å skape en arena der alle kan utøve fysisk aktivitet tilpasset egne ønsker og muligheter. Anlegget er et tilbud for allmennheten og tilrettelagt for de fleste mennesker i alle aldre. Folkestien startet som en ide i helselaget for 10 år siden. De brant for ideen og spurte idrettslaget om å være med i et samarbeid.

Utgangspunktet

Østby idrettslag har en lysløype på 2,4 kilometer som trenger opprustning. Lyset i traseen ble oppgradert i 2009. Østby trenger en god tursti som er tilpasset alle aldre og som kan benyttes også av småbarnsforeldre med barnevogn, eldre med rullator og funksjonshemmede i rullestol. Lysløypa er bygd for å gå på ski. Med en oppgradering kan Østby her få et helårs tilbud til alle.

Folkestien

Initiativtakerne ønsket å oppruste traseen til sommerbruk. Idrettslaget og helselaget skrev under en samarbeidsavtale om opparbeidelse og drift. Området ble i reguleringsplan for Østby fra 2014 avsatt til frilufts- og idrettsformål. Da ble det fart i arbeidet med folkestien som har kostet cirka 950 000 kroner, herav dugnad cirka 150 000. Takk alle som har bidratt med tilskudd og dugnader.

Planen

Følgende tiltak er gjort i henhold til planen:

  • Grøfting og stikkrenner.
  • Drenering av myr og påfylling av masser.
  • Opparbeidelse av nødvendige traseer tilpasset brukerne.
  • Utvidelse av dagens trase for å gi plass til tråkkemaskin.
  • Oppgrusing av løypa så den er blitt fast og god for dem som trenger hjelpemidler med hjul på sommerstid.
  • Kvileplasser med sittebenker.
  • To gapahuker for kvile og opphold, særlig for ungene i barnehagen, men selvsagt til fri benyttelse for alle brukere. Der er det også toalett og bålplass.
  • Fire traseer å velge mellom : 500 meter, 1 km, 1,8 km og 2,4 km. 

Drift

Hver vår vil de to lagene ha en klargjøringsdugnad på anlegget. Kantene på løypa vil bli trimmet, slik at svaksynte vil kunne orientere seg. Det lages en fast plan for rengjøring og tilsyn med doen. Det lages vedlikeholdsplan for gapahuker, benker og skilting.

Videreutvikling

Idrettslaget har planer om å lagee skilekområde, barnehoppbakke og kanskje en isflate i tilknytning til området. Hele planen er i hovedsak innrettet mot barn, unge og eldre på sommertid. På vinterstid vil nok alle aldersgrupper benytte traseen.
 

 Bildeglimt fra åpningen av folkestien på Østby - foto: Frank Bjørseth

Folkesti på ØstbyFolkesti - fortroppFolkesti - serveringFolkesti - kaffeFolkesti - kart
Sist oppdatert: 12.11.2015 13:29:25