Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Snøskuterleden i Ljørdalen er åpen

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 28.02.2019 12:30:00
Skutertur i Ljørdalen. Foto: Kurt Egil Smuk Larsen

Lite snø på starten av vinteren gjorde at skuterleden i Ljørdalen ikke kunne åpnes før 9. februar - tre uker senere enn i fjor.

Foto: Kurt Erik Smuk Larsen

9. februar kl. 9 var det endelig klart: Snøskuterleden mellom Ljørdalen og Linnes ble åpnet for sesongen.

​- Slik vinteren har vært, tok det litt tid å få nok snø, men ventetida var til slutt over for skuterfolket. Leden er nå preparert, klargjort og åpnet, sier Øivind Løken, rådgiver i natur- og miljøforvaltning i Trysil kommune.

Ljøradalføret

Ljøradalen Snøscooterklubb har merket og skiltet den godkjente snøskuterleden som går fra Ljørdalen sentrum og nordover til riksgrensa ved Linnes der man kommer inn på løypenettet på svensk side ved Gørdalen.Tilførselsleden fra Bjørneby 7-8 kilometer nord for Ljørdalen er også klargjort og åpnet for kjøring, sier Øivind.

Mindre endringer

I henhold til § 4 i kommunens forskrift om snøskuterløyper har vi anledning til å gjøre endringer i løypetraséen i tilfeller der det ikke er forhold av vesentlig betydning som skal hensyntas.

- Vi har foretatt noen slike endringer siden sist vinter, sier Øivind. Disse er:

  • Ny trasé ved kryssing av Drevdalsvegen. Krysningspunktet er flyttet noen meter vestover, da man basert på fjorvinterens erfaring ser at dette vil bli en tryggere og bedre løsning ved mye snø.
  • Ny trasé fra Ljørdalen Bil og Maskin og ut til høyspentlinje.
  • Ny trasé sør for Ljørdalen sentrum der leden er blitt flyttet litt lengre unna bebyggelse. Den går nå forbi skytterbanen.
  • Mindre justering av «bensinleden» inn til den gamle bensinstasjonen i Ljørdalen.

Begrenset høring

- Noen av disse endringene medfører en flytting som er lengre enn 50 meter ut til en av sidene på vedtatt trasé. Vi gjennomfører derfor i disse dager en begrenset høring for berørte grunneiere og Fylkesmannen i Innlandet. Grunneiertillatelser fra nye grunneiere er allerede innhentet der dette er aktuelt og kommunen er av den oppfatning at de endringene som er gjort er til det bedre og også mindre vesentlige som er et krav i forskriften. Det legges derfor opp til å holde leden åpen mens høringen pågår, sier Øivind.

Mer info

Til høyre finner du oppdaterte kart over skuterleden, forskrift med bestemmelser for bruk av leden og brukanvisning til kommunekart-appen.

Sist oppdatert: 01.03.2019 09:48:44