Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Slutt på søknad om å få tenne bål og grill

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.05.2017 10:49:54
Bål ved vann

​MHBR vil at de som planlegger å gjøre opp bål i eller i nærheten av skog og utmark, melder fra til dem på forhånd¨på eget skjema. Skal du brenne avfall på egen eiendom på innmark, vil de ha beskjed den dagen brenninga skal foregå.

Brannvesenet tar ikke lenger imot søknader om å få tenne bål i forbudsmånedene. Men de vil ha melding.

I sommerhalvåret blir det gjerne tørt, og faren for skog- og lyngbrann øker. I Norge er det derfor forbud mot å tenne bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark mellom 15. april og 15. september. Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt, samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder.

Slutt på tillatelse

I forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd finnes det et unntak som sier at «Forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og utmark med mindre man får tillatelse fra kommunen».

- Det er opp til det aktuelle brann- og redningsvesen å vurdere en slik tillatelse og eventuelle betingelser. Vi vil aldri kunne garantere at et bål åpenbart ikke kan føre til brann. Vår vurdering er derfor at det ikke er hensiktsmessig eller forsvarlig å gi en slik tillatelse, sier branninspektør Anders Øverby i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR).

Send melding

Hvis du velger å ta sjansen på å brenne bål i og i nærheten av skog og annen utmark, lage sankthansbål eller noe annet, er det fint om du melder fra til brannvesenet som har laget et eget skjema for det.

- På den måten kan vi unngå unødvendige utrykninger, og vi får informasjon om tid, sted og hvem som er ansvarlig for aktiviteten, sier branninspektøren.

Hageavfall

De som skal brenne hageavfall eller lignende på egen tomt på innmark, behøver ikke å sende meldingsskjema.

- Men det kan være greit å informere Alarmsentral brann Innlandet på telefon 611 48 000 samme dag som du skal brenne, slik at vi unngår unødvendig utrykning, sier Anders Øverby.

Vis aktsomhet

Og husk aktsomhetskravet som alltid gjelder! Det er viktig at den som tenner opp ild, er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll. Overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan straffes med bot eller fengsel.

Totalforbud

Hvis brannfaren og risikoen er spesielt stor, vil brannsjefen treffe vedtak om totalforbud mot opptenning av bål og grill i skog og utmark. Det vil bli grundig kunngjort på de stedene det eventuelt skjer. 

Til høyre finner du forskriften om brannforebygging samt lenke til søknadsskjema og MHBRs sider. 
 

Sist oppdatert: 27.05.2019 12:25:52