Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Regjeringen vil la kommunene bestemme skuterløyper

Brystbilde av kvinne  med kort hår, briller, rosa skjorte og dressjakke

​Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Foto: Bjørn Stuedal

 

​Klima- og miljøminister Tine Sundtoft stanset før helga forsøksordningen med snøskuterløyper i kommunene. I stedet har regjeringen startet arbeidet med å endre motorferdselsloven.

​Hensikten med lovendringen er å gi kommunene myndighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter.

Høring

Regjeringen tar sikte på å sende ut et forslag til lovendring på høring i midten av juli. Høringsfristen blir ti uker, og dersom arbeidet går som planlagt kan regjeringen ferdigbehandle forslaget i løpet av 2014. Deretter vil Stortinget avgjøre hvor raskt lovendringen kan vedtas, står det på departementets hjemmesider. 

- Alle berørte parter kan gi tilbakemelding på hvordan de ønsker at loven skal utformes. Jeg vil oppfordre alle til å komme med sine innspill, sier Sundtoft. 

God balanse

Etter planen vil lovforslaget ligge tett opp til forsøksordningen. Kommunene kan derfor planlegge videre ut i fra samme forutsetninger for ikke å tape tid. De som er godt forberedt, vil kunne ha løyper på plass kort tid etter Stortingets vedtak, forutsatt at prosessen kommunene har fulgt og hensynene de har tatt, samsvarer med de kravene som stilles i det endelige lovvedtaket, heter det på departementets hjemmesider.

- Det er viktig for meg at en lovendring sikrer god balanse mellom hensynet til natur og friluftsliv og hensynet til lokalt selvstyre. Jeg mener vi oppnår dette ved å gi de kommunene som ønsker det, en mulighet til å planlegge snøskuterløyper etter en bred lokal prosess med klare nasjonale rammer for hvor løypene kan legges, sier Sundtoft.

Les hele saken på departementets hjemmesider.

Til høyre ser du høringsdokumentene Trysil kommune la ut i forbindelse med deltakelse i forsøksordningen. Administrasjonen ønsket å begrense forsøket til Ljøradalføret.

 


Sist oppdatert: 23.02.2015 08:00:10