Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Leiekjøring med snøskuter i Trysil

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 28.09.2017 12:15:00
Snøskuter i høyfjellet

​Trysil kommune har gitt tillatelse til leiekjøring med snøskuter i Eltdalen, Trysil-Knuts fjellverden, Bittermarka og Flendalen.

Illustrasjonsfoto

​Både i Eltdalen og i Flendalen/Bittermarka kan hytteeiere og andre bestille leiekjøring med snøskuter.

Kommunene kan bare gi tillatelse til leiekjøring i tråd med forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann.

Oppdrag

Tillatelse kan gis til fastboende om i ervervsmessig øyemed vil påta seg:

  • transport mellom bilveg og hytte (både personer og gods)
  • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
  • transport for massemedia på reportasjeoppdrag
  • transport av funksjonshemmede (OBS! Funksjonshemmede må selv søke dispensasjon etter § 5, 1. ledd, bokstav b enten de vil kjøre selv eller bruke leiekjører.)
  • transport av ved
  • transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6 

Flendalen/Bittermarka

I Flendalen og Bittermarka har seks blad Bryn fått kommunens tillatelse til å drive leiekjøring ut april 2019. Det er Tomas Bryn (tlf. 911 20 926), Inge Bryn (tlf. 992 11 954), Per Bryn (tlf. 948 28 071), Øystein Bryn (tlf. 905 21 982), Kristian Bryn og Marius Bryn (tlf. 907 56 006).

Eltdalen/Trysil-Knuts fjellverden

I Eltdalen og Trysil-Knuts fjellverden har Eivind Børke (tlf. 974 17 600) fått tillatelse til leiekjøring for inntil to skutere og Roy Kjølseth (tlf. 950 57 600) for inntil tre skutere om gangen ut sesongen 2021/2022.

Geografisk begrenset

Området er geografisk begrenset slik: Mot øst Trysilelva/Sennsjøen, mot sør Smeia opp til Smeiedalssetra og videre i rett linje over Slettvola og Blikufjellet til Åmot grense, mot vest og nord kommunegrense mot Åmot, Rendalen og Engerdal.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 28.09.2017 14:23:34