Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

30.10.2020: Søknadsfrist for fylkeskommunale vassdragsmidler 2020

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 23.09.2020 10:23:40
Flytebrygge på Kolosjøen. Foto: Rune Holmseth

​Flytebrygga på Kolosjøen.

Foto: Rune Holmseth

​Innlandet fylkeskommune har 523 500 kroner til tiltak i vassdrag i 2020.

​Alle som gjør tiltak rettet mot allmennhetens rekreasjonsmessige bruk av vann og vassdragsnære arealer i fylket, kan søke.

Søknaden

Søknaden må være skriftlig og inneholde: 

  • navn på tiltaket 
  • navn og adresse på tiltakshaver/-havere 
  • lokalisering av tiltaket, primært med kart 
  • beskrivelse av tiltaket 
  • kostnadsoverslag med bidragsytere/finansieringsparter
  • framdriftsplan med eventuelle etappeangivelser 
  • eventuell sammenheng med andre lokale/kommunale/regionale planer og/eller tiltak 
  • søknadsbeløp

Prioritering

Midlene kan brukes både til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til avlønning av egne ansatte. Når tiltak ellers vurderes som likeverdige, vil de som kommer flere til gode bli prioritert framfor tiltak som kommer færre til gode. Dette vurderes relativt i forhold til brukergruppenes størrelse. Det vil også etterstrebes en geografisk fordeling av midlene.

Ferdigstillelse

Fordelingen av vassdragsmidler skal behandles politisk behandling i fylkeskommunen. Svar kan forventes i desember 2020. Tilsagnenes virketid vil være tilsagnsåret pluss ett, dvs. ut 2021. Eventuelt tilskudd vil bli utbetalt i sin helhet først når tiltaket er ferdigstilt og sluttrapportert, dvs. senest innen utgangen av 2021.

Innsending

Søknad om fylkeskommunale Vassdragsmidler 2020 sendes til post@innlandetfylke.no eller
Innlandet fylkeskommune
Kommunal veiledning og plan
v/Hanne Thingstadberget
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 HAMAR

Eventuelle spørsmål rettes til Hanne Thingstadberget, tlf. 96 63 45 41.

Sist oppdatert: 23.09.2020 10:48:25