Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

15.11.2019: Frist for evalueringsinnspill av skuterløypene i Ljørdalen

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.11.2019 15:39:27
Skutertur i Ljørdalen. Foto: Kurt Egil Smuk Larsen

​Da hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift åpnet for skuterled i Ljøradalføret i 2017, bestemte de at ordningen skulle evalueres etter to år. Vi satte 15. november som frist for å komme med innspill.

Foto: Kurt Egil Smuk Larsen

​​I to år har vi hatt skuterløyper i Ljørdalen. Nå evaluerer vi og tok imot innspill til 15. november.

​Øivind Løken, rådgiver i natur- og miljøforvaltning inviterte i et eget brev alle aktører som direkte eller indirekte har interesser, virksomhet, aktivitet eller annen tilknytning til snøskuterleden i Ljørdalen, til å komme med innspill om hvordan de har opplevd de to første vintersesongene siden forskrift om snøskuterløyper i Trysil kommune med tilhørende kart datert 15.08.2017 trådte i kraft.

Tilbakemeldinger

Vi hørte gjerne fra de som ikke hadde fått brevet også, og tok imot alle innspill, både ris og ros, til evalueringen. Øivind ønsket likevel å nevne noen eksempler på tema vi er særlig interesserte i.

 1. Driften av løypa i forhold til den lokale forskriftens bestemmelser
 2. Forholdet til andre naturbrukere, miljø og naturmangfold
 3. Næring: 
  • Er det etablert ny næringsvirksomhet som følge av snøskuterleden?
  • Har leden bidratt til å styrke eksisterende næring?

Andre tema

Vi ønsket også tilbakemeldinger på:

 • Kjennskap til negative episoder/enkelthendelser 
 • Positive og negative erfaringer
 • Hvordan naboer og grunneiere har opplevd eventuell støy fra og aktivitet langs leden i forhold til det de hadde forventet?
 • Forsøpling langs leden
 • Forhold knyttet til naturmangfoldet; herunder både fugle- og dyreliv, vegetasjon, bekker/vassdrag etc.
 • Dialogen mellom grunneiere og snøskuterklubben om rydding, merking og andre tilfeller hvor dialog er viktig og påkrevd (f.eks. klopplegging og enkle bruer, støy, uønskede hendelser, dialog om skogsdrifter etc.) 
 • Hvordan trafikk og kryssing av veger har fungert? Har det vært noen ulykker eller uheldige episoder? 
 • Har Tolletaten gjort noen erfaringer i forhold til uønsket innførsel av tollpliktige varer over grensa ved leden?

Listen over er ikke uttømmende. Dersom det var andre momenter som høringspartene ønsket å belyse, var det som nevnt over selvsagt fullt mulig å gjøre det.

Ljøradalen snøscooterklubb

Trysil kommune har en samarbeidsavtale med Ljøradalen snøscooterklubb om etablering, drift, og vedlikehold av snøskuterleden. Klubben blir invitert til et eget evalueringsmøte.

- Vi ba samtidig om at klubben leverte en egen skriftlig rapport på hvordan de mener at de to første årene har gått, sier Øivind.

Dokumenter

Den lokale forskriften om snøskuterløyper ligger på Lovdata

Kart over snøskuterleden ligger på kommunens kartportal. Huk av for snøskuterløyper under kartlaget «Samferdsel»: 

Høringsfrist: 15. november 2019. ​

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 21.11.2019 09:39:29