Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Strandvoldbrua åpnet 2. pinsedag 2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 09.05.2018 13:06:50
Strandvoldbrua 4. mai 2018

​​Strandvoldbruas venner inviterte til storstilt gjenåpning av Strandvoldbrua der også rekkverket nå er på plass, 2. pinsedag 2018.
Foto: Per Gunnar Stensvaag

Formannskapet roser Strandvoldbruas venner og den enorme dugnadsinnsatsen de har mønstret. 2. pinsedag åpnet brua.

​Strandvoldbruas venner sendte ut denne pressemeldinga før åpninga:

Strandvoldbruas venner inviterer til storstilt gjenåpning av Strandvoldbrua

Tid: Mandag 2. pinsedag, 21.5.2018 fra kl. 14.
Sted: Strandvold, ved brua på elvas vestside.
Etter snorklipping kl. 15 blir det også anledning til å krysse elva fra østsida.

Vitale mål: Lengde: 87 m, bredde: 2,45 m, høyde: Høyt nok for flom og skipstrafikk.
Bæreevne: 400 kg/m2 (tåler nok mye, mye mer)

Snorklipper: Trysils ordfører Erik Sletten.
Medvirkende: Trysil Musikklag, Trysil Mandskor. Trysil 2-rader’n med flere.
Talere: Erik Sletten, ordfører i Trysil, Marit Nyhus, Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg, Anja Halmøy Aamold, banksjef, Sparebanken Hedmark, Runar Slåttun, Hæhre.
Overraskelse: (Kanskje kommer Kongen, hva vet vi?)
Bevertning: Kaffe, kaker, brus og ymse snacks.
Atkomst: Sykkel eller apostlenes hester anbefales, organisert bilparkering på vestsida

Historikk

Den første brua over Trysilelva ble bygget mellom Lund og Strandvold, ca. 5 km nord for Innbygda, på begynnelsen av 1870-tallet. I 1921 ble denne byttet ut med en hengebru. 7. desember 1993 skjedde katastrofen. Brua falt ned etter at en av bærekablene brast.

Siden Strandvoldbrua ikke lenger rådde grunnen alene som forbindelseslinje over elva, så ikke det offentlige seg råd til å bygge opp igjen den kommunale brua. Fra gammelt av var bebyggelsen i den umiddelbare nærhet på begge sider av elva som éi grend å regne. Fram til skolesentraliseringa i 1964 var det også én og samme skolekrets. Den gamle Øverbygda skolestue står fremdeles like sør for østre brukar. Innbyggerne som brått fikk ei mil lengre vei til gode naboer, har selvfølgelig savnet brua, men også for tryslinger flest har det vært et sterkt ønske om å få den gjenreist. Svært mange har gode minner fra spaser-, løpe- eller sykkelturer i den såkalte Strandvoldrunden eller som en mye triveligere rute på vei mellom Innbygda og områdene nordover på den mye mindre trafikkerte østsida fram til brua. Den store satsinga på stisykling i turistbygda Trysil, vil også gjøre brua til et kjærkomment og nødvendig bindeledd mellom eksisterende og planlagte traseer på begge sider av elva.

Strandvoldbruas venner

Gjennom årene har det blitt tatt initiativ for å gjenoppbygge brua. Her må spesielt nevnes nå avdøde Per Oskar Strandvold. Hans arbeid på 1990-tallet har vært til hjelp og inspirasjon for alle dem som nå endelig bringer prosjektet i havn. Senhøstes 2015 ble Strandvoldbruas Venner konstituert og innmeldt i Brønnøysundregistrene som frivillig organisasjon. Styret gikk straks offensivt til verks med mål om få brua opp igjen i løpet av et par år. Det ble holdt informasjonsmøte/foredrag for bygdefolket, lagt planer for finansiering, gjort undersøkelselser om grunnforhold til ny fundamentering og foretatt vurdering av tilstanden til de gamle brukarene og tårnene. Her var det en lettelse å få konstatert at disse kunne gjenbrukes med bare små justeringer. De kunne åpenbart bygge solid i gamle dager.

4,2 millioner

Sluttsummen for hele prosjektet vil havne på rundt 4,2 millioner kroner. At den har blitt såpass lav, skyldes en stor dugnadsinnsats fra bygdefolket og gratis utførelse og utlån av materiell fra lokale næringsdrivende og privatpersoner ved forskjellig arbeid som graving, heising og transport. Svært viktig for økonomien har det også vært at Trysil kommune sa seg villig til igjen å stå som eier av brua slik at man har sluppet unna moms. Selv om kommunen ellers ikke bidrar direkte økonomisk til gjenoppbyggingen, er Strandvoldbruas venner svært tilfreds og takknemlig for et utmerket samarbeid med og viktig støtte fra ordfører, rådmann og øvrige kommuneansatte hva gjelder f.eks. å få alt det formelle på plass.

Pengeinnsamlinger

Gjennom drøye to år har Strandvoldbruas venner drevet et ganske intenst arbeid for å få inn penger til prosjektet, og tryslinger, trysilvenner, lokalt næringsliv o.a. har vist en enestående giverglede. Bruplankene ble lagt ut for salg til 1 000 kr stykket. Responsen var overveldende. Hele brudekket er nå prydet med nær 400 inngraverte navn og dikt av kjente Trysil-diktere. Fire bruquizer har innbrakt drøyt 60 000 kr og et lotteri 43 000. Dessuten har det blitt arrangert rockekonsert på Mora, flyturer over brua og St. Hansfest ved vestre brukar og i Innbygda. Tryslingers kaffetørst og hunger etter pølser, vafler og kaker har under disse arrangementene innbrakt ytterligere klingende mynt i kassa. Tilsammen har alle disse inntektsbringende tiltak i skrivende stund bikket over 3 millioner kr. Dertil kommer tilsagn om tippemidler på 1 million.

Dugnadsarbeiderne

Det ble tidlig igangsatt et betydelige dugnadsarbeid med å rydde de til dels svært gjengrodde adkomstveien og områdene rundt. Viktige milepæler var det så å få engasjert en idealistisk og gratisarbeidende lokal prosjektleder, Vidar Baastad, og deretter gjøre avtale med ansvarshavende entreprenør, Hæhre. Samarbeidet med dem har vært svært godt, interessant og direkte morsomt. Det samme kan man også trygt si om Hæhres små underleverandører med enkeltpersoner som går Petter Smart en høy gang. Tilbakemeldinger fra våre nye venner, både norske og polske, er også at dette er det artigste prosjektet de har vært med på. De har også uttrykt stor tilfredshet med den private innkvarteringen og bespisningen hos medlemmer av Strandvoldbruas venner eller på den lokale kaféen som har bidratt med gratis middag til sultne arbeidskarer. Disse ordninger har selvsagt også vært viktige for å holde kostnadene nede.

Proffene

De profesjonelle aktørene satte i gang sitt arbeid for fullt etter sommerferien 2017 med en liten hær av lokale amatører som ivrige håndlangere. Planen var da å ferdigstille herligheten før året var omme. Dessverre kom røft vintervær og vanskeliggjorde de siste finjusteringer av konstruksjonen. I vår tid er det strenge krav, ikke bare til styrke og holdbarhet, men også til millimeterpresisjon hva gjelder buen på brubanen, hengestagene i perfekt lodd og avstand fra hverandre og mye annet knapt fattbart for vanlige dødelige. Tross 56 mm tjukke monsterkabler og svære, tunge jernbjelker er moderne brubygging rene skjære finmekanikken. Da snøen lavet ned, iskaldt vann raste under brua og dagslyset var mangelfullt, ble det i samråd mellom alle aktørene vedtatt å utsette denne siste finpuss til vårsol atter blenka i bakkane.

Arbeidet denne våren har gått over all forventning. Ingen nye skjær i Trysilelva har dukket opp, og Strandvoldbruas venner kan endelig med enorm glede invitere alt som kan krype, og gå (og ikke minst sykle) til en storstilt åpningssermoni som annonsert over.
 
For ytterligere opplysninger kontakt gjerne:
Asgeir Holt: 909 67 246
Per Gunnar Stensvaag 957 14 192

Sist oppdatert: 23.05.2018 08:08:48