Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Politiker-begeistring for Trysil Bike Arena

Tre syklister på svinget grusbane i skogen

​Slik kan en pump track se ut. Pump track er ett av mange element i Trysil
Bike Arena.

 

Kommunestyret, fondsstyret og fylkestinget har til sammen gitt 6,5 millioner kroner til Trysil Bike Arena - sommer-Trysils nye trekkplaster.

​Kommunestyret har gitt 5 millioner kroner, fondsstyret 200 000 og fylkestinget 1,3 millioner. Terrengsykkelparken vil koste anslagsvis 20-25 millioner kroner. 

Best i Norden

Ifølge saksutredningen til kommunestyret er visjonen at Trysil skal bli den beste destinasjonen for idrettsturisme i Norden og konkurrere på et høyt europeisk nivå. Målet er 120 000 nye kommersielle gjestedøgn i 2020, de fleste i barmarkssesongen. Strategien for å nå målet er flere arenaer for helårs idretts-, aktivitets- og helseturisme med tilhørende servicefasiliteter. Idrettsanlegg som allerede finnes skal videreutvikles og kompletteres med nye arenaer. Dette er hovedsatsingsområdene:

  • Alpin - trening og konkurranser
  • Langrenn
  • Skiskyting
  • Terrengsykkel - sti og cross country

Golf og løping skal være kompletterende idrettsaktiviteter. 

Bidra aktivt

- Mange har over flere år tatt til orde for at vi trenger en attraksjon av en viss størrelse for å kunne øke turisttrafikken sommer og høst og utvide noen av de sesongarbeidsplassene vi har på vinteren. Det er helt i tråd med den reiselivsstrategien vi har sluttet oss til, og kommuneplanens langsiktige del, der vi sier at kommunen skal bidra aktivt for å utvikle nye attraktive barmarkstilbud, sa Aps Randi Sætre i kommunestyret.

Svært positivt

- Det er svært positivt at det nå foreligger planer som har et omfang og størrelse -  med mulig betydelig ringvirkning for både arbeidsplasser og befolkningsvekst. Sykkelparken er anslått å kunne bidra til 68 nye årsverk. Et samlet reiseliv står bak planene, og vi registrerer stor aktivitet og interesse allerede nå i den spede oppstartsfasen. Det er også svært gledelig å registrere fylkesrådets tro på planene, sa Sætre.

Bra timing

- Anledningen er nå, og timingen virker  å være bra for å ta en ledende posisjon. Det er sannsynligvis nødvendig for å få den effekten vi ønsker. Mange detaljer i planene er uavklart, de får vi nærmere anledning til å vurdere, men det viktigste nå, er å signalisere klart og tydelig vår positive vilje til å bidra med vår andel. At vi, i likhet med reiselivsnæringa sjøl og fylkeskommunen, har tro på at dette vil bidra til et betydelig løft på sommer og høst, gi flere arbeidsplasser og bidra i stor grad for å få flere til å forbli i Trysil, men ikke minst å flytte hit, sa Sætre.

Yes fra barn og politikere

Ole André Storsnes, Sp jobber på Innbygda skole.
- Det er ikke ofte jeg hører at ungene snakker om politiske saker, men denne har de snappet opp. Yes! Vi skal få en bike arena, var det mange som sa, fortalte han. 

- I den grad det teller, slutter jeg meg til dette yes!et, sa Anders Nyhuus som var svært opptatt av at tilskuddet på fem millioner kroner ikke skal føre til kutt i andre kommunale tjenester.

- Jeg skrev Yes! på blokka mi før Storsnes tok ordet. Endelig har vi et virkelig godt prosjekt, ett av største, mest helhetlige og beste vi har hatt innenfor sommerturismen i Trysil noen gang, sa Marit Nyhuus, SV.

Bolyst 

- Dette er et bra turistprosjekt som vil gi flere besøkende i turistindustrien i Trysil. Men vi må ikke glemme at sykkelparken er viktig for de som bor her også. De kan elevene underskrive på. Dette er et fenomenalt tiltak for bolyst. Et sånt prosjekt er bra for å demme opp for fraflytting og et aktivum for framtidige arbeidstakere, for Trysil kommune og innbyggerne. Dette er ikke bare en hjelpende hånd for reiselivsnæringa. Dette handler om innbyggernes ve og vel, sa Bjørn Karlsen, H.

Første del åpnet

Første del av terrengsykkelparken ble åpnet ved Radisson Blu Resort Trysil fredag 20. juni. Anlegget består foreløpig av ei ferdighetsløype og en pump track. Terrengsykkelparken er et tilbud for hele familien.

Til høyre finner du mer informasjon om den politiske behandlinga og fakta om sykkelparken.

Sist oppdatert: 19.03.2015 15:31:56