Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

1.11.2018: Frist for innspill til frivilligstrategi

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 17.10.2018 11:22:22
Ordsky om frivillighet

​Uten frivilligheten blir vi et fattigere samfunn. Trysil kommune har nå laget utkast til en frivilligstrategi.

​Forslaget til frivilligstrategi lå ute til 1. november 2018 med tanke på innspill.

​Det er ingen tvill; uten frivilligheten står vi svakere som lokalsamfunn. Det gjøres en enorm jobb på mange plan av dere der ute!

Støttespiller

Nå vil Trysil kommune ta sin rolle som koordinator, støttespiller og samarbeidspart på alvor og tilrettelegge for at frivilligheten i Trysil kan vokse og utvikle seg enda mer. Frivilligkoordinator Ester Borg Rasmussen har derfor laget et utkast til en frivilligstrategi som vi ønsket lag og foreningers innspill til.

Politisk vilje

Sterkere samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger er ønsket av politikerne også. 20. juni i fjor vedtok hovedutvalg for helse og omsorg:

Administrasjonen arbeider videre med det mål å utvikle en felles plattform for frivilligheten og å utvikle hensiktsmessige samarbeidsmodeller mellom frivillighetssentralen og frivillige lag og foreninger for å sikre et godt samarbeid.

Tiltaksplan

I utkastet til frivilligstrategi er det blant annet forslag til en tiltaksplan der kommunen ønsker å:

  1. Etablere et frivilligråd
  2. Invitere lag og foreninger til to møter i året
  3. Bistå med markedsføring 
  4. Inngå samarbeidsavtaler
  5. Besøke foreninger i kommunen, inkludert grendeutvalgene
  6. Innføre tilskuddsportalen 
  7. Innføre et samarbeidstilskudd
  8. Rullere frivilligstrategien og få den politisk behandlet annethvert år

Tilbakemelding

Frivilligkoordinatoren sendte utkastet til frivilligstrategi til 95 lag og foreninger i Trysil. Innspill skulle sendes postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil senest 1. november 2018.

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.02.2019 00:55:17