Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Fritidsstipend til Trysil-familier med dårlig råd

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.08.2019 00:37:00
Collage med fritidsaktiviteter

​Dette er eksempler på fritidsaktiviteter barn og unge kan være med på i Trysil, men fritidsstipendet kan sjølsagt brukes på alle andre fritidsaktiviteter i kommunen også.

​Har du ikke råd til å la ungene være med på de fritidsaktivitetene de ønsker? Da kan du søke kommunen om fritidsstipend.

​Kommunestyret bevilget 200 000 kroner til ordningen for 2019. Bakgrunnen er at de vil at alle barn og unge i Trysil skal ha like muligheter til å delta på fritidsaktiviteter. Foreldrenes økonomi skal ikke være avgjørende.

90 000 igjen

Av det opprinnelige beløpet har vi igjen 90 000 kroner som vi kan bruke i år. Vi har brukt 30 000 kroner på Aktiv på klubben der ungdom fra 8. klasse til og med 19 år kan melde seg på ulike gratisaktiviteter hver måned. Resten har gått til familier som har søkt om tilskudd.

Aktuelle søkere

Alle foreldre som ikke klarer å dekke utgiftene til de fritidsaktivitetene barna ønsker å være med på, enten fra egen lommebok, eller med økonomisk bistand fra NAV, kan søke om fritidsstipend. Det kan brukes på f.eks. kontingenter, lisenser, cuper og liknende - og i noen tilfeller utstyr. Det er ingen søknadsfrist, vi behandler søknadene etterhvert som de kommer inn. De som får stipend, må regne med å måtte dokumentere, med f.eks. kvitteringer, at stipendet er brukt til omsøkt tiltak.

Søknaden

Søknaden må inneholde søkers navn (foresatte), navnet på barna/ungdommene de søker for, hva de søker om stipend til, beløp og en kort begrunnelse. Søknaden sendes til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil, eller den kan leveres på servicetorget i Trysil rådhus, eller sendes til postmottak@trysil.kommune.no. Vi anbefaler ikke å sende taushetsbelagte opplysninger på e-post. Vil du sende slike elektronisk, kan du benytte eDialog der du logger deg inn med bankID eller liknende.

Lurer du på noe? Kontakt Beathe H. Sande, koordinator for byggende barne- og ungdomsarbeid i Trysil kommune. Klikk på navnet hennes til høyre for å se kontaktinfo til høyre.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 22.11.2019 09:09:23