Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

1.2.2015: Søk om støtte til restaurering av kulturhistoriske bygninger

Gammelt%20hus

​Brann er den største trusselen for bygningsmessige kulturminner. Tilsyn av elektriske
anlegg kan derfor være et avgjørende tiltak for å redusere antall branntilløp i tett
trehusbebyggelse.

Copyright: Norsk Kulturarv

 

Vi minner om at det er mulig å få nødhjelp til forfallstrua bygninger og andre objekter av kulturhistorisk verdi. Søknadsfrist er 1. februar 2015.

Norsk Kulturarv lanserer i samarbeid med stiftlesen UNI en ny Ta et tak aksjon for 2014/15. Dette er den 10. aksjonen i rekken siden oppstarten i 1998. Ta et tak har bidratt til å redde over 3 000 bygninger over hele landet siden oppstarten.

Tilskudd

Ta et tak 2014-15 retter seg mot våningshus og driftsbygninger over hele landet. Stiftelsen UNI har bevilget til sammen kr 1 200 000 kroner til denne aksjonen.
Det kan søkes på to ulike typer tilskudd:
  1. tradisjonelle skadeforebyggende tiltak
  2. brannforebyggende tiltak i form av kontroll av elektrisk anlegg

Kulturhistorisk verdi

Tilskudd kan gis til våningshus og driftsbygninger i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. Bygningen må anses å ha kulturhistorisk verdi, og det er en fordel med uttalelse fra antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK.

Hvem kan søke

Både privatpersoner, lag, foreninger, byggfagklasser og organisasjoner vil kunne søke på tilskudd fra aksjonen til restaurering og vedlikehold av kulturhistoriske bygninger.

Søknad

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på hjemmesiden til Norsk Kulturarv, se lenke til høyre. Søknaden skal beskrive hvilket arbeid som er tenkt utført. Søknadsskjema kan enten skrives ut, eller lastes ned og fylles ut på PC. Søknadsskjema sendes til Norsk Kulturarv, postboks 26, 2684 Vågå eller på e-post til post@kulturarv.no innen 1. februar 2015. 

 

Bistand

Trenger du hjelp til å søke eller har andre spørsmål om aksjonen, ta kontakt med organisasjonssjef Ingrid Jogerud på tlf 472 45 058 eller send e-post til post@kulturarv.no.


I tillegg til søknadsskjema finner du også mer informasjon om tiltakene og aksjonen til høyre.

 

Sist oppdatert: 20.03.2015 09:01:59