Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Økt samarbeid med Anno museum

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 07.06.2019 13:05:00
Sven Inge Sunde, Ellen Fauske Bleness og Erik Sletten

​Sven Inge Sunde, Ellen Fauske Bleness og Erik Sletten ser fram til videre utvikling av Trysil Engerdal museum.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

 

Intensjonsavtale er signert og ny medarbeider er på plass i Trysil Engerdal museum. Nå skal museet bli enda mer spennende og attraktivt.

​6. juni 2019 ble intensjonsavtalen mellom Anno museum og Trysil kommune signert av administrerende direktør i Anno museum Sven Inge Sunde og ordfører Erik Sletten.

Målsetting

Anno museum og Trysil kommune ønsker å utvikle et helhetlig og utvidet museumstilbud i Trysil
gjennom økt samarbeid.

Sven Inge Sunde og Erik SlettenSven Inge Sunde og Erik Sletten
Intensjonsavtalen er signert.

Utvikle bygdetunet

- Nå får vi mer ressurser til å utvikle Trysil bygdetun, som er Norges eldste bygdetun. Museet skal bli mer åpent og tilgjengelig både for innbyggere og besøkende, sier Sletten.

Attraktivt museum

- Vi vil utvide museumstilbudet, og sentralt er bygdetunet. Vi ønsker å gi et helårstilbud med både utstillinger og arrangementer. Hoved essensen i avtalen er å utvikle et spennende og attraktivt museum som får betydelig flere besøkende, både fastboende og tilreisende. Vi ønsker også å organisere Skimuseet som en integrert del av Anno museum avdeling Trysil Engerdal, forteller Sunde.

Dele kompetanse

I store perioder av vinteren er Trysil Innlandets største by. - Her har vi et stort potensiale for å øke besøkstallene, som også er målsettinga, og de ressursene som Glomdalsmuseet har kan være tilgjengelig også her, sier avdelingsdirektør i Glomdalsmuseet Jan Hoff Jørgensen.

Ny ansatt

Anno museum avdeling Trysil Engerdal har nå en ny ansatt på plass, Ellen Fauske Bleness. - Vår nye ressurs skal blant annet ha fokus på formidling og bygge opp formidling. Vel så viktig er lokalmarkedet med for eksempel tette relasjoner med museet og skolene. Viktig å se hele regionen under ett. Vi er i begynnelsen av noe vi tror kommer til å bli veldig bra, sier Jørgensen.

Ellen Fauske Bleness

Ellen Fauske Bleness, opprinnelig Engerdøl og også bosatt i Engerdal, gleder seg til å bli med. - Jeg setter fokus på å forvalte historien og være tilstede nå. Vi skal ha et synlig museum i Trysil og Engerdal og være både kulturbærere og tidsaktuelle. Museet dekker et stort og innholdsrikt område, her er det både variert og spennende lokalhistorie. Området har mange spennende lokale forfattere. Og det skal bli interessant å gå løs på det sør-samiske. Vi har store avstander og er et bra team. Jeg er spent, men gleder meg veldig til å komme i gang, sier Fauske.

Formidling

Museene løfter nå formidlingen for å få til et godt museumstilbud i vår region. Det kommer blant annet til å bli organisert undervisning i både Engerdal, Trysil og Elverum.

Samarbeid

Den seksjonen i Anno museum, som har fokus på Trysil og Engerdal museum, skal fortsatt dokumentere og bevare bygninger og gjenstander. - Med en samarbeidsavtale får vi til å dekke et bredere fagfelt enn hva som er mulig bare her. Kompetanse fra Anno vil bli trukket inn fra sentralt, men her vil vi også bruke personell på begge sider, forteller Sunde.

Digitaltmuseum.no

- Vi har også et svært godt samarbeid allerede på vår historiske fotosamling, forteller biblioteksjef Tone Odden. Digitaliseringen av fotosamlinga, som fremdeles pågår for fullt, var den første intensjonsavtalen Anno museum inngikk med en kommune.

Sommer på museene

Trysil bygdemuseum har åpent seks dager i uka i sommer og åpner lørdag 22. juni. Søndag 23. juni åpner Blokkodden villmarksmuseum. Arrangement i juli kommer det mer informasjon om senere.

Litt om museet

Trysil Engerdal museum, som er en del av Anno museum, har drifts- og vedlikeholdsansvar for flere museumsanlegg i kommunene Trysil og Engerdal. Til sammen forvalter Trysil Engerdal museum rundt 100 bygninger, anlegg og installasjoner, 12 000 antikvariske gjenstander, samt en betydelig samling av foto og arkivmateriale. Museets hovedattraksjoner er Blokkodden villmarksmuseum og Trysil bygdetun.

Møtedeltakerne

Her er de som var på samarbeidsmøtet:
Ansatte i Anno museum og Trysil kommune
Fra venstre: Biblioteksjef Tone Odden, kultursjef Anne Norderhaug Sætre, ordfører Erik Sletten, ny ansatt i Trysil Engerdal museum Ellen Fauske Bleness, administrerende direktør i Anno museum Sven Inge Sunde, sekretær Trysil Engerdal museum Ellen Kathrine Bernts Grønland, håndverker/registrator Trysil Engerdal museum Åge Broløkken, konservator Glomdalsmuseet Jorunn E. Gunnestad og avdelingsdirektør i Glomdalsmuseet Jan Hoff Jørgensen.

Til høyre kan du lese mer om museene, også digitaltmuseum.no. Her finner du også intensjonsavtalen som blant annet beskriver utviklingsområdene.

Sist oppdatert: 07.06.2019 13:14:17