Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Norges eldste bygdetun får ny eier

En kvinne og fire menn rundt et utebord

​Fra venstre: Kristian Trengereid, Harald Jacobsen, Anne Norderhaug Sætre, Ole Martin Norderhaug og Elfinn Rasmussen.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

Trysil kommune er nå eier av Trysil bygdetun - Solbakken. Samtidig overdras Gammelskula og Støa kanal til kommunen, og eiendommen Nysted i Innbygda selges.

- Trysil kommune er veldig positive til å bli eier av bygdetunet. Det er et stort ansvar som vi ikke tar lett på, men ved å videreføre avtalen med Anno museum vet vi at driften er i de beste hender, sier kultursjef Anne Norderhaug Sætre.

Stolt ny eier

Det er Trysil historie- og museumslag som overdrar tunet til kommunen. Anno museum vil fortsatt stå for drift og vedlikehold. - Det er et stort ansvar å forvalte arven etter Sven Moren, dette er norgeshistorie, sier ordfører Ole Martin Norderhaug.

Markering

Overdragelsen ble markert med både marsipankake, trysilsnipp og kaffe. Tilstede var representanter fra Trysil kommune, Anno museum, Trysil historie- og museumslag og Trysil Engerdal museum.

Kvinner og menn rundt to bord med benker
Solbakken i strålende solskinn.

Frivilligheten

- Trysil historie- og museumslag har vært en meget god eier og har forvaltet bygdetunet godt med lite ressurser. Et godt eksempel på frivillighet, sier administrerende direktør i Anno museum Harald Jacobsen. Både Elfinn Rasmussen og Rolf Nordal var på markeringa, to meget gode eksempler på frivilligheten på Trysil bygdetun.

To menn står ved siden av hverandre
Rolf Nordal fra Trysil historie- og museumslag og Harald
Jacobsen fra Anno museum.

Siden 1901

Den museale virksomheten på Solbakken startet i 1901, som landets første bygdetun. Trysil Engerdal museum har stått for driften både alene, som en del av Glomdalsmuseet, og siden 2010 som en del av Anno museum. Frivilligheten har alltid vært en bærebjelke. Den vil være en verdifull ressurs også i framtida.

Nysted selges

Eiendommen Nysted i Buskvegen i Trysil sentrum skal selges. Pengene settes på et fond som skal gå til vedlikehold av Trysil bygdetun. - Målet vårt er at vi skal øke og bygge opp aktiviteten - rett og slett få til mer på bygdetunet, forteller Jacobsen.

Støa kanal og bakeriet

Støa kanal overdras også til kommunen, med fortsatt bruksavtale for Kulturstiftelsen Kanalen. Samtidig får den lokale velforeningen tilbudet om å overta bakeriet i Nybergsund.

Gammelskula

Avtalen med Anno museum innebærer også at Gammelskula, der museets ansatte har kontorer, overdras til kommunen. Anno museum har i dag fire ansatte i Trysil Engerdal museum. - Vi ønsker å få til mer aktivitet på Gammelskula, kanskje ved å leie ut første etasjen, sier ordføreren.

Endringer i Anno

For cirka fem år siden startet Anno museum arbeidet med å se på eierstrukturen. - Vi har startet med Trysil, og det har vært viktig for oss å styrke nærheten og frivilligheten, sier Harald Jacobsen. Det skal nå inngås avtaler med rundt 20 museer. Trysil kommune blir nå aksjonær og får dermed direkte innflytelse på utviklingen av Anno museum.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 25.09.2015 09:47:41