Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kommuneplanen

Kommunene skal iht. plan- og bygningslovens §11-1 ha en kommuneplan. Den er kommunens overordnede styringsdokument. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

 

Illustrasjon fra Asplan Viak 

Kommuneplanen har to deler; en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanen utarbeides for en periode på 10-12 år og revideres, eller vurderes for revisjon, hvert fjerde år.

Kommuneplanens samfunnsdel gir overordnede mål og føringer for kommunens rolle i utvikling av lokalsamfunnet, og kommunen som tjenesteyter og organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal også inneholde en arealstrategi som angir en langsiktig retning for arealforvaltningen i kommunen.

Trysil kommunes kommuneplan langsiktig del (samfunnsdel) ble vedtatt i 2009 og gjelder til 2020.

Kommunen skal nå i gang med å utarbeide ny kommuneplanens samfunnsdel. Formannskapet vedtok 17. mars 2020 å varsle oppstart av planarbeid, samt legge planstrategi og planprogram ut på høring med høringsfrist 1. august 2020 (se nyhetssak under).

Som kunnskapsgrunnlag for planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel har vi utarbeidet Utfordringsdokument 2020. Dokumentet gir blant annet en oversikt over status, utviklingstrekk og utfordringsbildet for Trysil som lokalsamfunn, Trysil kommune som tjenesteprodusent og som organisasjon. Det gir også en oversikt over relevante føringer og retningslinjer som er gitt på globalt, nasjonalt og regionalt nivå. Du finner dokumentet under Mer informasjon.

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 23.03.2020 11:48:27