Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

1.8.2020: Høringsfrist for planstrategi og planprogram

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 24.03.2020 11:35:00
Trysilfjellet - foto: Knut Bosse Holmseth

​Knut Bosse Holmseths bilde fra Trysilfjellet pryder høringsdokumentet.

Fem har så langt sendt inn høringsuttalelser til planstrategien og planprogrammet for samfunnsdelen.

Det er NVE, Glommen Mjøsa Skog, Mattilsynet, Innlandet fylkeskommune og Länsstyrelsen i Dalarna. Hvem som helst kan uttale seg om disse viktige dokumentene, privatpersoner også. Så sett deg gjerne inn i saken, og la oss høre fra deg.

Mars-august

Allerede i mars varslet formannskapet oppstart av planarbeid og la forslag til planstrategi med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ut på høring med frist 1. august 2020.

Her er kunngjøringa:

Varsel om oppstart av planarbeid. Planstrategi og planprogram til offentlig ettersyn


I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Trysil kommune oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Formålet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel er å ta stilling til langsiktige utfordringer og utforme mål og strategier for hvordan kommunen møter dem, slik at kommuneplanen blir et verktøy for å styre utviklingen i ønsket retning.

Som grunnlag for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal det utarbeides og vedtas et planprogram, jf. plan- og bygningsloven § 4-1. Trysil kommune har valgt å slå sammen planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.

Formannskapet behandlet forslag til planstrategi og planprogram har 17. mars 2020 og vedtok å legge planstrategien og planprogrammet ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 11-13.

Kommunal planstrategi er en oversikt over kommunens planbehov i denne valgperioden, med drøftinger av strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen. Forslag til planprogram gjengir rammene for og viktige tema i kommuneplanens samfunnsdel. Det informeres også om planprosess med fremdriftsplan og opplegg for medvirkning.

Forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Trysil kommune legges ut til offentlig ettersyn, og gis en lang høringsperiode grunnet den spesielle og uvisse fremtidige situasjonen med koronaviruset. Merknader til varsel om oppstart av planarbeidet settes med lik høringsfrist som for planstrategien og planprogrammet.

Forslag til planstrategi og planprogram og protokollen fra formannskapets behandling finner du under Mer informasjon. Dokumentene ligger også på servicetorget i rådhuset. Du må ha avtale på tlf. 62 45 77 00 for å komme inn fram til koronarestriksjonene oppheves. 

Frist for å komme med høringsuttalelse er 1.august 2020. Bruk helst det elektroniske skjemaet under Mer informasjon, eller du kan sende til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil.

Sist oppdatert: 30.06.2020 13:47:40