Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vi evaluerer trygghetsalarmene våre

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 02.06.2017 11:59:56
Trygve Øverby, Randi Hemstad og Britt Støa

​Kommunalsjef Trygve Øverby, prosjektleder Randi Hemstad og omsorgssjef Britt Støa er opptatt av at folk skal få bo hjemme så lenge de ønsker og klarer. Da er trygghet helt essensielt. Nå evaluerer vi trygghetsalarmene våre.

Foto: Nancy Storsnes, Trysil kommune

Er du pårørende til en som har trygghetsalarm? Har du lyst til å dele dine erfaringer på området med oss og andre pårørende?​

​Da ber vi om at du tar kontakt med Randi Hemstad, prosjektleder for velferdsteknologi i Trysil kommune, før 16. juni. Kontaktinformasjon finner du til høyre.

Videreutvikling

Hensikten er å gjøre trygghetsalarmtjenesten enda bedre for at brukerne skal føle seg enda tryggere. - Det er ikke sikkert det blir noen store endringer. Kan hende er dagens ordning god nok. Men det får vi ikke svar på hvis vi ikke går ut og spør dem som har erfaring med alarmene, sier Randi.

Gruppesamtaler

Pårørende som vil bidra i evalueringen, vil bli satt sammen i to-tre grupper med seks-åtte personer i hver.

- I gruppene vil vi ha uformelle samtaler om trygghetsalarmer, om andre trygghetstiltak i hjemmet og om pårørende som ressurs. Vi håper å få med pårørende til ulike typer brukere uavhengig av diagnose, helsetilstand og hvor ofte de bruker trygghetsalarmen. Det viktigste er at de pårørende vil snakke åpent om erfaringer og tanker rundt forbedringer, sier Randi.

Brukerne

Vi skal spørre brukerne selv også. I første omgang kommer vi til å prate med dem som er på tirsdags- og torsdagsgruppa på arbeidsstua på sykehjemmet og på dagsentre i grendene.

- På den måten får vi kartlagt hvordan alarmene fungere, hva som skal til for at de skal føle seg trygge i heimen, og hva de tror må til for at de skal kunne fortsette å bo hjemme, sier Randi.

Ansatte

De ansattes erfaringer er også viktig å ha med.

- Hva synes de, savner de noe, har de tanker om forbedringer, hvordan fungerer kontakten med responssenteret dit alarmene går i dag? sier Randi.

Ny normal

Velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene skal være den nye normalen fra 2020, er den klare beskjeden fra prosjektleder Jon Helge Andersen i Direktoratet for e-helse.

- Altså teknologi som et supplement til de ordinære tjenestene. Det er det vi i kommunene må jobbe mot. Vi ser på de nasjonale anbefalingene, men vi kan ikke kjøpe inn alt samtidig. Vi skal derfor gjøre en grundig kartlegging av behovet, først og fremst til brukerne, men også til organisasjonen og de ansatte, sier Randi.

Anbefalingene

De nasjonale anbefalingene omfatter varslings- og lokaliseringsteknologi, elektronisk medisineringsstøtte, elektronisk dørlås, digitalt tilsyn, oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssytem og logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester.

Felles plattform

- I det regionale prosjektet i Sør-Østerdal jobber de nå for å finne en felles plattform som gjør at ulike hjelpemidler snakker sammen slik at det blir flyt i informasjonsstrømmen mellom de ulike varslingstjenestene. En slik plattform gjør det også mulige å tilpasse mer til hver enkelt bruker. Én skal kanskje ha en alarm som går direkte til hjemmetjenesten, en annen til et responssenter, en tredje til en nabo og en fjerde til en pårørende for eksempel. Det er i den prosessen at vi i Trysil har fokus på å evaluere trygghetsalarmordningen vi har i dag, sier Randi.

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 02.06.2017 14:06:52