Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Tjenestekontoret

De fire saksbehandlerne på tjenestekontoret behandler søknader og tildeler tjenester i hjemmet og på sykehjemmet.​

Østhagen der tjenestekontoret holder tilDe som ønsker tjenester, bruker søknadsskjemaet til høyre og sender det til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil, eller leverer det på tjenestekontoret på Østhagen i Lundevegen 12. ​Kontortida er mandag-fredag kl. 8-15.30. Tlf. 47 77 99 70.

Koordinering

Tjenestekontoret - enhet for forvaltning og koordinering er kommunens lovpålagte koordinerende enhet. Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3.

Helhetlig tilbud

Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for medisinsk eller psykososial habilitering og rehabilitering.
Koordinerende enhet skal ha det overordnede ansvaret for arbeidet med individuelle planer og oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Sentrale oppgaver for enheten

 • Bidra til kommunens plan for habilitering og rehabilitering
 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering
 • Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
  • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator
  • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator
  • Oppnevning av koordinator
  • Kompetanseheving om individuell plan og koordinator
  • Opplæring og veiledning av koordinatorer
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
 • Ivareta familieperspektivet
 • Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere
 • Motta interne meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering
 • Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Arbeidsoppgaver

Saksbehandlernes oppgaver er å:

 • kartlegge, vurdere, gi råd, saksbehandle, fatte vedtak og behandle henvendelser fra kommunens innbyggere, andre enheter og spesialisthelsetjenesten
 • koordinere tjenester til enkeltbrukere

Mer informasjon om tjenestene de koordinerer, finner du til høyre.

Aktuelt lovverk:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, helse og omsorgstjenesteloven § 7-1, 7-2 og 7-3
 • Helsepersonelloven § 38 a
 • Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 7.

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 

 Ansatte

Sist oppdatert: 05.06.2019 13:18:54