Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kontaktperson for TT-ordningen

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 13.06.2018 10:20:23
Ingunn Tremoen

​Ingunn Tremoen er leder for tjenestekontoret og den som svarer på spørsmål om TT-ordningen i Trysil.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Lederen for tjenestekontoret er lokal kontaktperson for TT-ordningen i Trysil.

​Kommunalsjef Trygve Øverby fikk i oppdrag av hovedutvalg for helse og omsorg å gi en person i helseadministrasjonen lokalt informasjonsansvar for TT-ordningen (tilrettelagt transportordning for forflytningshemmede). Valget falt på lederen for tjenestekontoret; Ingunn Tremoen.

Kun informasjon

Trygve Øverby understreker at hun kun skal gi informasjon og svare på spørsmål om TT-ordningen. Saksbehandling og vedtak skjer sentralt i den fylkeskommunale TT-nemnda. Søknader om TT-kort skal sendes til Kjørekontoret Innlandet i Folldal - adressen står på søknadsskjemaet, se lenke til høyre.

Helsepersonell

I bestillingen fra hovedutvalget heter det at den lokale kontaktpersonen skal:

  • sørge for at helsearbeidere som arbeider med forflytningshemmende - som fastleger, fysioterapeuter og ergoterapeuter - er godt orientert om gjeldende TT-ordning.
  • legge til rette for at informasjon om ordningen er tilgjengelig for forflytningshemmede, inkludert å kunne svare på spørsmål.

TT-ordningen

TT-ordningen er et dør til dør-tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke ordinært kollektivtilbud, skriver fylkeskommunen på sine nettsider. I forskriften står det:

Begrepet ”forflytningshemming” kan i denne sammenheng kategoriseres som:

  • bevegelseshemmede – eksempelvis personer med fysiske handikap, samt hjerte- og lungesyke.
  • orienteringshemmede – eksempelvis syns- og hørselshemmede, demente, utviklingshemmede.
  • miljøhemmede – eksempelvis astmatikere og allergikere.

Med ”varig” forstås forflytningshemming som etter leges vurdering høyst sannsynlig vil vare i to år eller mer. En forflytningshemming kan være varig, selv om den bare gjelder deler av året.

Hovedmomenter

Fylkeskommunen trekker fram disse hovedmomentene i ordningen:

  • Søknadene behandles av en fylkeskommunal TT-nemnd for å sikre lik behandling i hele fylket. Hedmark Trafikk FKF leder TT-nemnda, som i tillegg består av en lege og to representanter foreslått av Rådet for likestilling for funksjonshemmede.
  • Brukere kan bestille turer direkte fra godkjent transportør.
  • Det er ingen egenandel.
  • TT-beløpet beregnes i forhold til avstand mellom bosted og kommunesenter. Alder har ingen betydning for beløpets størrelse.
  • TT-kortet kan benyttes i hele Norge der hvor transportør godtar kortet som betalingsmiddel.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 13.06.2018 11:09:09