Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Økt livskvalitet for demente på Trysil sykehjem

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 08.07.2016 09:37:42
Agneta Brenden og Katharina Skålberg

​Primærkontakt Agneta Brenden og ressursperson Katharina Skålberg på VIPS-møte i 3. avdeling på Trysil sykehjem.

Foto: Siv C. Bekkvang Stengrundet, Trysil kommune

På Trysil sykehjem ser de hver enkelt dement pasient og gir dem den omsorgen og oppmerksomheten akkurat de trenger.

Det kalles personsentrert omsorg. I bunnen ligger metodikken VIPS.

Utrygghet​

Personer med demens opplever stadig at de er i situasjoner som føles fremmede og ukjente. Utrygghet går utover livskvaliteten og kan føre til aggresjon eller tilbaketrekking. Det vil de ansatte på Trysil sykehjem at pasientene deres skal slippe å føle på så langt det lar seg gjøre. Med programmet VIPS har de funnet en metode de bruker aktivt og har gode erfaringer med, sier avdelingsleder i 3. avdeling Siv C. Bekkvang Stengrundet.

VIPS

VIPS innebærer personsentrert omsorg, en omsorgsteori av Tom Kitwood. VIPS står for:

  • V vår Verdi er uavhengig av alder eller kognitive ressurser
  • I Individuelt tilrettelagt omsorg
  • P tar hensyn til Perspektivet til personen med demens
  • S et Sosialt miljø der personen med demens er en del av fellesskapet

Gode erfaringer

- Vi har brukt denne metodikken på Borgtun siden høsten 2014 og i 3. og 4. avdeling siden våren 2015. Erfaringene er gode, og det beste er at vi ser at pasientene har fått økt livskvalitet. De ansatte har også fått økt bevissthet rundt det faktum at de er pasientens viktigste ressurs, sier Siv.

Ukentlige møter

Hun forteller at de har ukentlige VIPS-møter. Katharina Skålberg er ressursperson og styrer møtet. Avdelingslederen deltar på alle møter. Ellers rullerer det på alle ansatte. Primærkontakten tar opp sin pasients behov ut fra pasientens perspektiv. Målet med møtet er å finne gode tiltak som kan være med å gi pasienten akkurat den omsorgen han eller hun trenger.

Reell innflytelse

Gjennom VIPS-møtene opplever primærkontaktene at de blir hørt. Det settes av tid til faglige diskusjoner og veiledning, og pleierne får reell innflytelse på avgjørelser rundt eget arbeid - til beste for pasientene.

Personverdet

- Det viktigste målet med personsentrert omsorg er å bevare personverdet selv om pasienten har svekket kognitiv funksjon. Til grunn ligger at alle personer med demens har evnen til å oppleve ulike grader av trivsel og mistrivsel. Vi forutsetter at atferd har mening. Effekten av personsentrert omsorg er større trivsel og sosial trygghet, sier Siv.

Tilpasning

Fokus på god livskvalitet har høy prioritet i arbeidet med personsentrert omsorg. Det unike er å gi behandling gjennom å tilpasse personellets atferd og miljøet rundt pasienten. Perspektivet til personen med demens er derfor sentralt i planlegging av omsorgen og dagen.

Opplæring

Martina Skottheim og Bjørg Hennie er sertifiserte VIPS-veiledere i Trysil.

- De har gitt opplæring til alle ansatte i 3. og 4. avdeling og til Villrun Riseth og Inga Krogh på Borgtun, sier Siv C. Bekkvang Stengrundet.

Martina Skottheim 

Martina Skottheim sørger sammen med Bjørg Hennie for at de ansatte på
Trysil sykehjem får opplæring i personsentrert omsorg etter VIPS-modellen.

Foto: Siv C. Bekkvang Stengrundet, Trysil kommune

 

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 11.07.2016 12:52:35